Vy sa pýtate, my odpovedáme

V redakcii novín Podbrezovan sme pre vás pripravili novú rubriku „Vy sa pýtate, my odpovedáme.“ V nasledujúcich riadkoch budeme odpovedať na otázky, riešiť vaše pripomienky či návrhy zo života v Železiarňach Podbrezová a.s., ktoré nám budete adresovať mailom alebo poštou.
V posledných týždňoch je jednou z najaktuálnejších tém stravovanie v našej spoločnosti, zmeny, novinky či nápady, ktoré stravníci navrhujú. Už prvá pripomienka v našej novej rubrike bola adresovaná pre ŽP Gastroservis, s.r.o. Stravníci boli zvedaví na gramáž jedla.
Ilustračné foto: pexels.comAj druhá otázka sa týka stravovania. Viacerí čitatelia sa pýtajú a sú zvedaví, ako sa riešia jednotlivé podnety, pripomienky či námietky v oblasti stravovania, ktoré sú spoločnosti ŽP Gastroservis, s.r.o. adresované.
Odpovedá Ing. Jana Kohútová, poverená dočasným výkonom funkcie riaditeľa spoločnosti ŽP Gastroservis, s.r.o.:
„V jednotlivých kantínach nájdu stravníci schránku na podnety. Ak má zamestnanec záujem niečo nám adresovať a nechce uviesť meno, žiadame ho, aby na lístok napísal aspoň prevádzkareň, kde pracuje, kantínu, v ktorej jedlo konzumoval a predovšetkým pracovnú zmenu, počas ktorej k pripomienke došlo. Samozrejme, podnet je možné poslať ihneď aj na e-mailovú adresu: gastro@zelpo.sk. Tieto informácie slúžia na to, aby sme každú pripomienku vedeli analyzovať a vyriešiť aj s konkrétnymi zamestnancami spoločnosti ŽP Gastroservis, s.r.o.“
Ak máte aj vy akúkoľvek otázku, pripomienku alebo chcete niečo zistiť z rôznych oblastí života v našich železiarňach, napíšte nám mail na adresu noviny@zelpo.sk, prípadne pošlite pripomienku na adresu Redakcia Podbrezovan, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.