Vo februári blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov

Miroslav KRŠTENÍK

Peter MARTINEC

Dušan PEŤKO

Peter ŠINGER

 

30 rokov

Zuzana BABNIČOVÁ

Oľga JAVORČÍKOVÁ

 

35 rokov

Anna DAXNEROVÁ

Dušan MELOŠ

 

Životné jubileá

Miroslav HORVÁTH

František KOVÁČIK

Jozef KUREK

Ing. Marian MAKUCH

Marián MÁLIK

Márius POPPER

Peter SOLIAR

Stanislav BAKA

Ivan BURSA

Dušan GRÁFIK

Renata MAJCHÚTOVÁ

Jana ŠKULTÉTYOVÁ

Jozef VLČEK

Ing. Ida KORINTUŠOVÁ

Daniel LEHOTSKÝ

Ing. Ján URBAN

 

Kľúčové slová:
Zdieľanie a sociálne siete: