S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Druhý kvartál bol úspešný, a to aj napriek nepriaznivej situácii vo svete

 

Pán riaditeľ, onedlho máme za sebou druhý štvrťrok, aký bol z pohľadu predaja našich výrobkov?
– Druhý štvrťrok bol z pohľadu Železiarní Podbrezová na dobrej úrovni. Priaznivá situácia z konca minulého roka pokračovala aj v prvom a z časti aj v druhom kvartáli. V komodite valcovaných rúr bol však na trhu zaznamenaný pokles dopytu, čo malo za následok aj pokles cien. Čo sa týka presných rúr a oblúkov, situáciu môžeme považovať za relatívne stabilnú.
Keď to zhrniem, tak druhý kvartál môžeme vyhodnotiť ako dobrý a úspešný. A to i napriek situácii, ktorá je vo svete, a ktorá súvisí so zavedeným dumpingom, dvadsaťpäť percentným clom, na dovoz do Spojených štátov amerických pre všetky oceľové výrobky, takisto s ohľadom na obchodnú vojnu, ktorá je medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou a zároveň aj medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou.

Aký je predpoklad do nasledujúcich mesiacov?
– Predpoklad je silno ovplyvnený situáciou, ktorá sa vyvíja negatívne od začiatku roka. Pri oceli môžeme konštatovať, že je na trhu veľký prebytok. Našimi najväčšími zákazníkmi sú spoločnosti, ktoré majú svoju materskú spoločnosť s vlastnou oceliarňou. Čo znamená, že v takejto situácii je ich evidentnou snahou naplniť si valcovacie kapacity vlastnou oceľou. Do ďalšieho kvartálu tak môžeme očakávať pokles objednávok pre oceliareň a podobne to bude aj pre valcované rúry, kde situácia stále pokračuje v miernej recesii.
Okrem toho prichádzajú aj letné mesiace a s nimi každoročný prebytok valcovaných rúr na trhu, keďže sklady v mnohých krajinách budú zatvorené. Z toho vyplýva, že aj dopyt bude ďaleko nižší. Pre presné rúry je situácia trochu iná, ďaleko stabilnejšia a nepredpokladám veľký pokles, čo sa týka množstva zákaziek a takisto aj cien.
Vo vedení sa tejto situácii denne venujeme a snažíme sa prijať také opatrenia, aby naše výrobky boli predajné v maximálnom objeme a stále s pozitívnou rentabilitou. Napriek tomu môžeme očakávať zníženie objemov hlavne v oceliarni a vo valcovni bezšvíkových rúr. Tejto situácii sa budeme musieť prispôsobiť.
Otázne je, čo sa udeje v septembri, na konci tretieho kvartálu, a ako bude pokračovať koniec roka. To je niečo, čo zatiaľ nikto momentálne nevie zodpovedne predpovedať.

Podľa aktuálnych správ stanovené clá podporili čínsku oceľ a európski oceliari na to doplácajú. Ako vnímate túto situáciu?
– V prvom rade, keď si pozrieme objemy, ktoré boli z celého sveta predávané do Spojených štátov amerických a pokiaľ je na ne uvalené dvadsaťpäť percentné clo, tie výrobky z trhu len tak nezmiznú. To má za následok ďaleko väčší tlak na európsky trh, kde sa jednotliví výrobcovia, či už z Číny alebo aj z iných krajín, snažia tieto výrobky predať. Je to potom otázka na Európsku komisiu a na jej reakčný čas, ktorý je neporovnateľný so Spojenými štátmi americkými, a preto sme už v priebehu minulého roka zaznamenali vysoký nárast importov do Európskej únie, ktoré aj v tomto roku medziročne narastajú. Je to veľký vplyv, keďže trh je z nášho pohľadu jednoznačne globálny. Tí istí „hráči“, výrobcovia, sa pohybujú po celom svete.