Diamantové ocenenie pre NsP Brezno, n.o.

 

Diamantové ocenenie je najvyššie v rámci udeľovania ESO Angels Awards
Diamantové ocenenie je najvyššie v rámci udeľovania ESO Angels Awards

 

Dňa 13. júna bola Nemocnica s poliklinikou Brezno vo svojich priestoroch slávnostne vyznamenaná prestížnym ocenením. Na Európskom kongrese v Miláne získala zásluhou neurologického oddelenia na čele s primárom MUDr. Ivanom Droppom medzinárodné ocenenie ESO Angels Awards, ktoré je udeľované za príkladnú starostlivosť o pacientov po cievnej mozgovej príhode. Týmto ocenením sa breznianska nemocnica zaradila v liečbe cievnej mozgovej príhody medzi najlepšie na svete.
V úvode privítal kolegov a hostí MUDr. Ivan Droppa. Nasledovala prednáška Mgr. Diany Urbáni, konzultantky Angels Iniciatívy na Slovensku. Práve Angels Iniciatíva udeľuje medzinárodné ocenenia ESO Angels Awards. Cenu môže získať nemocnica, ktorá kontinuálne zaznamenáva svoje údaje do národných a medzinárodných registrov a spĺňa kritériá kvality ESO. Na základe týchto kritérií je udeľovaný každý štvrťrok nemocniciam zlatý, platinový alebo diamantový status.
„Každých tridsať minút umiera vo svete na cievnu mozgovú príhodu pacient, ktorého bolo možné zachrániť alebo sa stáva trvalo postihnutým, pretože bol liečený v nesprávnej nemocnici. Angels Iniciatíva vznikla, aby pomohla túto situáciu zmeniť,“ uviedla počas svojej prezentácie Mgr. Diana Urbáni, ktorá v závere dodala: „Sme nesmierne hrdí, že Nemocnica s poliklinikou v Brezne, ktorá je súčasťou Angels Iniciatívy, získala najvyššie diamantové ocenenie v rámci udeľovania ESO Angels Awards.“
Angels Iniciatíva je rozšírená po celom svete. V súčasnosti je do nej zapojených zhruba dvetisícpäťsto nemocníc v deväťdesiatšesť zúčastnených krajinách. Najväčšie zastúpenie má v Európe, kde je momentálne zapojených približne osemsto nemocníc. Na Slovensku je to tridsaťštyri nemocníc, pričom ešte pred dvoma rokmi bol ich počet len desať.

 

Mgr. Diana Urbáni odovzdáva ocenenie MUDr. Ivanovi Droppovi.
Mgr. Diana Urbáni odovzdáva ocenenie MUDr. Ivanovi Droppovi. Foto: A. Nociarová

Po prezentácii nasledovalo oficiálne odovzdanie diamantového ocenenia z rúk Mgr. Diany Urbáni primárovi neurologického oddelenia MUDr. Ivanovi Droppovi, ktorý si prestížne vyznamenanie prevzal už predtým v Miláne počas každoročnej konferencie European Stroke Organisation Conference.
„Nie je to zásluha jednotlivca, ale celého kolektívu, kvôli tomu patrí vyznamenanie všetkým, ktorí sa podieľali na tomto úspechu,“ povedal po prevzatí ocenenia MUDr. Droppa a poďakoval všetkým kolegom za doterajšiu spoluprácu.
Nasledovali gratulácie od hostí. Medzi gratulantmi bol aj primátor Brezna JUDr. Tomáš Ábel, PhD. a v mene Železiarní Podbrezová zagratuloval a poďakoval za príkladnú starostlivosť o pacientov, medzi ktorými boli neraz aj zamestnanci Železiarní Podbrezová či ich rodinní príslušníci, Ing. Milan Srnka, PhD., člen Predstavenstva a technický riaditeľ ŽP a.s.