Naša čitateľská súťaž vrcholí

V 23. kole na otázku: V ktorom roku bol prijatý nový model riadenia spoločnosti ?, správna odpoveď znie: 11. júl 1994. Víťazom sa stal Roman Mucha z energetiky a cenu mu venuje Ing. Pavol Beraxa, riaditeľ ŽP VVC, s.r.o.
Naša súťaž 24. kolom končí. Z jej pravidiel je známe, že podmienkou na zaradenie žrebovania „O cenu generálneho riaditeľa“ je správnych 24 odpovedí. Tí, ktorí to nestihli z akéhokoľvek dôvodu, mohli využiť žolíky, čo znamená, že ak im chýba odpoveď z niektorého kola, môžu ju nahradiť doplňujúcimi odpoveďami. Správne odpovede doručte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto čísla a ak ste splnili všetky podmienky, držíme vám prsty, aby sa šťastie pri žrebovaní hlavnej ceny usmialo práve na vás. Počas uplynulých mesiacov ste sa mali možnosť prostredníctvom čitateľskej súťaže dozvedieť zaujímavosti z histórie podbrezovských železiarní. Pochopiteľne, neobsiahli sme všetky oblasti, ak máte záujem prehĺbiť si svoje vedomosti, určite si prečítajte monografiu, naposledy bola vydaná k 170. výročiu podbrezovských železiarní.