Vďaka rozsiahlym investíciám sú Železiarne Podbrezová lídrom vo výrobe „zelenej ocele“

 

Železiarne Podbrezová a.s. patria medzi slovenských, ale aj európskych lídrov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a vo výrobe „zelenej ocele“
Železiarne Podbrezová a.s. patria medzi slovenských, ale aj európskych lídrov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a vo výrobe „zelenej ocele“

 

V decembri 2015 svetoví lídri v rámci Parížskej dohody o zmene klímy sformulovali ambiciózne ciele v boji proti globálnemu otepľovaniu. Parížsku dohodu odobrili všetky členské štáty Európskej únie vrátane Slovenska. Jedným z hlavných cieľov schválených Európskou radou je redukcia skleníkových plynov, predovšetkým však oxidu uhličitého, o 55 percent do roku 2030. Železiarne Podbrezová a.s. patria medzi slovenských, ale aj európskych lídrov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a vo výrobe „zelenej ocele“. Podľa obchodného riaditeľa, Ing. Vladimíra Sotáka ml., sú Železiarne Podbrezová v podstate už dnes zelenou firmou, ktorá vďaka rozsiahlym investíciám z vlastných zdrojov znížila emisie CO2 o takmer 52 percent, a to aj bez diktátu Európskej únie.

Sú pravidlá znižovania emisií CO2 nastavené Európskou úniou rozumne?

– Celkovo pohľad na hutníctvo nie je, podľa mňa, nastavený úplne správne a férovo, pretože Európska únia nerozlišuje o aký typ výroby ide. Nerozlišuje napríklad to, či ide o výrobu spracovania železnej rudy, kde sa používa koksovňa s neporovnateľne vyššou produkciou CO2, alebo o výrobu využívajúcu úsporné elektrické oblúkové pece, aké používame my v Železiarňach Podbrezová. Mnohé z rozhodnutí Európskej komisie boli a sú nelogické. Príkladom je prideľovanie emisných povoleniek, ktoré sa vzťahujú len na niektoré typy výrobkov, kým iné sú z mechanizmu úplne vyňaté. Rovnako zle sú nastavené pravidlá dovozu niektorých výrobkov, ktoré sa môžu vyhnúť platbe uhlíkového cla a už z princípu poškodzujú nielen nás, ale aj celú domácu výrobu na Slovensku.

 

Aké pravidlá stanovila Európska únia pre podniky ako je ten váš?

– Ešte v roku 2019 bola predstavená takzvaná Európska zelená dohoda, ktorá vychádza z Parížskej dohody o zmene klímy. Hovorí napríklad o tom, do akej miery je potrebné zredukovať skleníkové plyny do roku 2030. V porovnaní s rokom 1990 to má byť na úrovni 55 percent. Pritom za viac ako štyri pätiny vzniknutých emisií v Únii zodpovedá energetika. Priemysel prispieva k celkovým emisiám necelými 8 percentami.

 

Ako na tieto nové pravidlá zareagovala vaša firma?

– V prvom rade sme urobili krok navyše. Na žiadne direktívy z Európskej únie sme nečakali. Navyše v roku 1990, keď sme zrealizovali prvé významné investície s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť zariadení a zredukovať emisie CO2, sme ani len netušili, že niekto niekedy bude stanovovať podobné limity. S transformáciou sme začali sami od seba už v 90. rokoch minulého storočia, kedy mnohé z našich vizionárskych krokov prispeli k zníženiu uhlíkovej stopy a k zlepšeniu kvality životného prostredia regiónu Horehronie. Za najdôležitejší krok, ktorý významne znížil emisie CO2, považujeme vybudovanie novej elektrooceliarne v rokoch 1990 až 1993. Len jej samotná výstavba nám zabezpečila zníženie emisií o viac ako 50 percent. Navyše, celkové emisie, v prepočte na tonu vyrobenej ocele, sme dokázali znížiť z 0,68 v roku 1990 na 0,29 v roku 2019.

 

Ak nie Európska únia, čo vás viedlo k takémuto dlhodobému záväzku pri znižovaní emisií?

– V súčasnosti máme na Slovensku len 0,45 percentný podiel v produkcii emisií. To síce nie je veľa, no uvedomujeme si dôležitosť klimatickej výzvy a aj našu úlohu v nej. S transformáciou na zelenšiu výrobu sme preto začali sami od seba. Naša environmentálna politika, ktorú sme prijali ešte v roku 1999, prispela k ochrane ovzdušia a významne zlepšila kvalitu životného prostredia, čo bolo jedným z našich dlhodobých cieľov. V tejto oblasti, ako aj v oblasti energetickej efektívnosti, sme zrealizovali množstvo investícií, ktoré mali za cieľ znížiť spotrebu zemného plynu a tým aj emisií CO2 a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie v našej spoločnosti. V súvislosti so znižovaním emisií CO2 môžem, s odstupom času, hrdo povedať, že sme sa takmer presne trafili do čísla, ktoré stanovila Európska únia, navyše s obrovským, až deväťročným časovým predstihom. Nepotrebovali sme k tomu žiadne stimuly a pomoc od štátu, ako niektoré iné podniky.

 

V akých objemoch ste investovali a aké sú vaše ďalšie plány?

– Od roku 1990 sme do technológií a procesov, ktoré majú významný dopad na životné prostredie, investovali z vlastných zdrojov celkovo viac ako 68 miliónov eur, čo je samo o sebe dôkazom, že to so znižovaním produkcie emisií CO2 myslíme vážne. V najbližších rokoch plánujeme investovať ďalších 63 miliónov eur s cieľom modernizácie technológií výroby ocele alebo znižovania spotreby zemného plynu a fosílnych palív. Dôležitá je pre nás automatizácia v rámci Priemyslu 4.0. Avšak investovanie do nových technológií, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, je nekonečný proces. Držíme krok s dobou, sledujeme ako sa vyvíjajú technológie a spolu s tým sa snažíme neustále zlepšovať a znižovať našu uhlíkovú stopu pri zachovaní či zvýšení efektivity výroby. Nečakáme a ani sa nespoliehame na to, ako zareaguje štát či Európska únia. Naším hlavným cieľom je byť nielen slovenským, ale aj európskym či svetovým lídrom v oblasti výroby „zelenej ocele“.