V októbri blahoželáme

V septembri odišli do predčasného starobného dôchodku

Ing. Ján BELKO
Rastislav CIBUĽA
Peter HÔRČIK

 

do starobného dôchodku

Ján KRIŠTEK
Ing. Ľubomír VEVERKA
Tibor VRBOVSKÝ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

 

V októbri blahoželáme 

Pracovné jubileá

20 rokov

Mgr. Lenka DLHOLUCKÁ
Ing. Ľuboš FORGÁČ
Andrej KOVÁČIK
Aleš LACKO
Juraj MRAVEC
Rudolf POLONSKÝ
Mária ROSÍKOVÁ
Ivan ŠTEFANČÍK
Ivana ŠVANTNEROVÁ
Juraj TRNČÁK

 

25 rokov

Ondrej ĎURIANČÍK
Ján DVORSKÝ
Miroslav NEMČOK

 

30 rokov

Dušan GONDŽA
Adriana LATINÁKOVÁ
Vladimír MAŠURA

 

35 rokov

Jaroslav BANÍK
Elena CABANOVÁ
Alena PIKULOVÁ
Jana ŠÁRNIKOVÁ
Dana ŠIŠKOVÁ
Zdenka VÉGHOVÁ

 

Životné jubileá

Peter MEDVEĎ
Milan STREČOK
Alena OVČIARIKOVÁ
Robert SOLIAR
Ing. Mária WEISOVÁ
Igor ZAJAK
Milan KOČICKÝ