Počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Pamiatka_zosnulych

Prelom októbra a novembra býva spravidla poznačený nostalgickými spomienkami na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Počas sviatku Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých prichádzame na cintoríny, aby sme kytičkou kvetov i plameňom sviečky vyjadrili úctu k ich prežitému životu. Tohtoročné sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sú poznamenané situáciou súvisiacou s pandemickými opatreniami, platnými od 24. októbra, z ktorých vyplýva aj zákaz návštevy cintorínov. Niektorí boli predvídaví a stihli vyzdobiť hroby svojich zosnulých príbuzných a zapáliť im sviečku ešte pred uvedeným dátumom. Ostatným zostáva myslieť na svojich blízkych doma a vyčkať, kým sa situácia zmení.