V júli odišli

do starobného dôchodku

Vladimír ŠUŠOR
Marta VESELOVSKÁ

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.