V júli blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Marián JAGERČÍK
Michaela PANČÍKOVÁ
Ing. Milan TREBULA
Pavel VETRÁK
Vladimír VILMON

25 rokov
František GOCELIAK
Peter HANUSKA
Milan KURTÍK
Ľubomír MÚKA

30 rokov
Ing. Roman BULLA
Ing. Ivan LIŠČINSKÝ
Ing. Miroslav ZÁZRIVEC

35 rokov
Vojtech KOKAVEC
Mariana PEŤKOVÁ
Mgr. Katarína PODHAJSKÁ
Ľubica SOKOLOVÁ

40 rokov
Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Eva IŠTVÁNOVÁ
Cyril KOVÁČ
Imrich KOVÁČ
Ľubomír KOVÁČIK
Elena MILEROVÁ
Ing. Jana VAISOVÁ
Oľga VIŠTÍKOVÁ

45 rokov
Marta BERAXOVÁ

 

Životné jubileá

Miloš GREGUŠ
Roman HLÁSNIK
Ivan JAGERČÍK
Janeta KOVÁČIKOVÁ
Mgr. Iveta VLČKOVÁ
Miroslav BRENKUS
Elena DEBNÁROVÁ
Tibor KUREK
Ing. Peter ŠAGÁT
Elena ŠPERKOVÁ
Peter VOZÁR
Dušan HÁLKA
Ivan MEDVEĎ