V decembri odišli

do predčasného starobného dôchodku

Pavol ČUNDERLÍK
Marián JERGEL
Peter STRAKA
Mariana VETRÁKOVÁ
Dana ŽDANSKÁ

do starobného dôchodku

Peter JAKUBEC

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.