V auguste odišli

do predčasného starobného dôchodku

Stanislav MAKOVNÍK

Ivan SPIŠIAK

Milan SVINČIAK

do starobného dôchodku

Martin ANDRIŠEK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.