V auguste blahoželáme

 

Pracovné jubileá

20 rokov
Ing. Pavel BELUŠIAK
Ing. Jozef HONKO
Milan KOCMEL
Ľubomír RAPČAN
Ing. Miroslava SOKÁČOVÁ
Radoslav ŠEVČÍK

25 rokov
Ing. Marcel ADAMČÁK
Peter GAŽÚR
Michal HRÍBIK
Ľubomír KAČÁNI
Ján KOKAVEC
Michal MARTINKO
Roman POLÓNY
Ján RIDZOŇ
Miroslav RIDZOŇ
René ŠAUR

30 rokov
Anton MÔCIK

35 rokov
Zuzana CHLÁDEKOVÁ
Katarína KLIMENTOVÁ
Ing. Dagmar LACUŠKOVÁ
Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Juraj ŠOLTÝS
Tatiana TÓTHOVÁ

40 rokov
Mgr. Zuzana KARAKOVÁ
Miroslav KOŽA
Anna VRÁBOVÁ

 

Životné jubileá

Ing. Maroš BENDA
Gabriela ČERNÁKOVÁ
Mária DEKRÉTOVÁ
Norbert KÁLOVEC
Peter KÚDELKA
Vladimír ROSÍK
Vladimír HAVAŠ
Miroslava HRABOVSKÁ
Jozef TKÁČIK
Eva BERČÍKOVÁ
Dalibor GAZDÍK
Pavol KELLER
Eva KOVÁČOVÁ
Igor KUČERÁK
Jozef OLOŠTIAK
Anna ŤAŽKÁ