V apríli blahoželáme

 

Pracovné jubileá

25 rokov
Štefan BELKO
Dušan ČECH
Peter JAMBRICH

30 rokov
Stanislav DIBDIAK
Renáta KUMŠTÁROVÁ
Svetozár SEMANČÍK
Gabriela ŠTULRAJTEROVÁ
Peter ŠVANTNER

35 rokov
Miroslav BARTOŠ
Katarína DANČOVÁ
Mgr. Ivan LALUŠKA
Peter POKOŠ
Tomáš RAJCHEL

40 rokov
Nadežda SMOLOVÁ
Vladimír ŠVANTNER

 

Životné jubileá

Jana ENGLEROVÁ
Ján HALAJ
Slavomír HUSENICA
Jozef KUČERÁK
Pavol KUPEC
Jaroslav KUREK
Ľuba MEDVEĎOVÁ
Alena PATRÁŠOVÁ
Stanislava SCHMIDTOVÁ
Jozef SMUGALA
Tibor AMTMANN
Zuzana CHLÁDEKOVÁ
Jana KOVÁČIKOVÁ
Janka KVIETKOVÁ
Ladislav ANTAL
Ing. Jozef BÚLIK
Ján DROPČO
Pavol GIERTL
Katarína JÁNOŠÍKOVÁ
Bibiana KOŠÍKOVÁ
Vladimír ŠVANTNER