Úspešný audit v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.

Výsledok auditu vedenie ŽP Informatika s.r.o. príjemne prekvapil. Foto: T. Ihring

Aj tento rok sa v mesiaci jún uskutočnil v našej spoločnosti trojdňový audit podľa noriem ISO 20000 a ISO 9001. Audit vykonala spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. a jeho výsledok nás príjemne prekvapil. Môžeme konštatovať, že to bol zatiaľ náš najlepší doterajší výsledok, čo sa týka záverov a odporúčaní audítorov Ing. Bodnára zo Slovenska a Dr. Somogyiho z Maďarska.

Špeciálne spomeniem udržanie certifikátu ISO 20000-1. Táto norma je prvým medzinárodným štandardom, ktorý sa vzťahuje na oblasť riadenia a podpory dodávaných IT služieb. Zameriava sa na zvyšovanie kvality, efektivity a znižovanie nákladov.

 

Naša spoločnosť vlastní tento certifikát od roku 2010 a bola prvou spoločnosťou na slovenskom trhu s výlučne slovenským kapitálom, certifikovaná na tento štandard. Aj to nám dáva záväzok sa neustále zlepšovať a byť spoľahlivým partnerom pre Železiarne Podbrezová a.s., ako aj ďalších zákazníkov. Naším cieľom je, okrem určitého štandardu, aj pridaná hodnota, ktorú sa snažíme poskytnúť našimi individuálnymi znalosťami, skúsenosťami a návrhmi, ako dosiahnuť najväčšiu hodnotu pre zákazníka pri jeho požiadavkách.

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom ŽP Informatika s.r.o. za ich profesionálny prístup a uvedomenie si ich individuálnej účasti a dôležitosti pri poskytovaní služieb zákazníkom. Vieme, že kvalita stojí a padá na ľuďoch. Ďakujeme tiež vedeniu za ich podporu a záväzok plniť požiadavky prijatých štandardov.