Výmena preukazov

    Oznamujeme  zamestnancom, že zdravotná poisťovňa Dôvera vymieňa preukazy poistencov. Naši zamestnanci – poistenci ZP Dôvera –  si ich môžu  vyzdvihnúť u svojej mzdovej účtovníčky v termíne od 13. februára,  každý deň v čase od 6. do 8. a od 13. do 15. hodiny. Staré preukazy nie je potrebné vracať.

Výmena preukazov

  Oznamujeme  zamestnancom, že zdravotná poisťovňa Dôvera vymieňa preukazy poistencov. Naši zamestnanci – poistenci ZP Dôvera –  si ich môžu  vyzdvihnúť u svojej mzdovej účtovníčky v termíne od 13. februára denne, v čase od 6. do 8. a od 13. do 15. hodiny. Staré preukazy nie je potrebné vrátiť.