Recertifikačný audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 28. mája 2024 recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s. Predmetom tohto auditu bolo vykonanie certifikačnej previerky zhody integrovaného systému s normou ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018. Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Externí … Čítať ďalej

Audity sú nevyhnutnou súčasťou fungovania železiarní

V akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP a.s.) sú vykonávané pravidelné audity kvality. Čo je ich cieľom, ako vplývajú na fungovanie našej spoločnosti alebo kto ich vykonáva? Nielen na tieto otázky odpovedá Iveta Dančová, špecialistka systému manažérstva kvality z odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Skúste najskôr laicky vysvetliť, čo sú audity kvality a prečo sa v … Čítať ďalej

KVALITA, BEZPEČNOSŤ, ENVIRONMENT

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. (ŽP a.s.) na svojom zasadnutí vykonalo hodnotenie systému manažérstva kvality o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) a životného prostredia za rok 2023 v Železiarňach Podbrezová a.s., na základe správy prezentovanej Ing. Turisom, vedúcim odboru riadenia a zabezpečenia kvality a Ing. Faškom, vedúcim odboru bezpečnosti a životného prostredia. Správa … Čítať ďalej

Potvrdenie platnosti dôležitých certifikátov

Činnosti, ktoré naša spoločnosť vykonáva, musia byť posúdené oprávneným certifikačným orgánom. Výsledkom tohto posúdenia je, že ŽP a.s. má ako základ zavedený a certifikovaný Systém manažérstva kvality (SMK) a to podľa normy ISO 9001:2015. Na túto certifikáciu potom nadväzuje posúdenie podľa ďalších požiadaviek Európskej legislatívy, materiálových noriem a technických predpisov – podľa toho, pre akú … Čítať ďalej

Úspešný dohľadový audit v našej spoločnosti

Dňa 25. júla uskutočnila certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“). Pri audite vykonali externí audítori ročnú previerku funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14 001:2015 a ISO 45 001:2018 … Čítať ďalej

Dohľadový audit opäť úspešný

Aj tento rok sa v mesiaci jún uskutočnil v našej spoločnosti audit štandardov ISO 20000-1 a ISO 9001. Dvojdňový audit vykonali tradične audítori zo spoločnosti SGS Slovakia s.r.o. Výsledok hodnotíme ešte o čosi lepšie ako závery auditu z minulého roka, ktorý sme doposiaľ považovali za najlepší. Audítori vo svojej záverečnej správe, okrem troch uvedených drobných … Čítať ďalej

Dozorový audit potvrdil vlastníctvo certifikátu

V dňoch 30. mája až 1. júna sa v našej spoločnosti uskutočnil dozorový audit podľa normy IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedenej normy, ktorá je zavedená v organizáciách zaisťujúcich sériovú výrobu a výrobu príslušných náhradných dielov v automobilovom priemysle. Dozorový audit sa … Čítať ďalej

Audítori z USA vyjadrili veľkú spokojnosť

Koncom apríla navštívili Železiarne Podbrezová zástupcovia americkej spoločnosti DNOW Timm Bohnert, viceprezident pre dodávateľsky reťazec a Alex Man, generálny riaditeľ pre kvalitu. Zahraničná delegácia k nám prišla na dvojdňový audit s cieľom nadviazať novú obchodnú spoluprácu so svetovými gigantmi v energetickom odvetví, spoločnosťami Chevron a Exxon Mobil. Za spoločnosť Pipex Italia S.p.A. sa auditu zúčastnila … Čítať ďalej

Audítori vyjadrili spokojnosť so zabezpečovaním systému manažérstva kvality

V dňoch 13. a 14. apríla navštívili akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová zástupcovia certifikačnej spoločnosti SIMPTESTCERT Sp. Z o.o., Katowice, Janusz Gajewski a Wojciech Szcio, ktorí boli sprevádzaní zástupcom spoločnosti SLOVRUR Sp.z o.o. Andrzejom Wolakom. Audítori preverovali systém manažérstva kvality podľa poľských noriem určených pre potrubné tvarovky pre privarenie tupým zvarom, navarovacie rúrové tvarovky, bezšvíkové oceľové … Čítať ďalej

Platnosť významných certifikátov bola úspešne predĺžená

Výrobky pre energetický priemysel tvoria veľmi významný podiel produkcie ŽP a.s. Približne 50 percent výroby valcovne bezšvíkových rúr a 25 percent z ťahárne rúr smeruje do uvedeného sektoru priemyslu. Na tieto výrobky sú priamo naviazané certifikáty, ktorých platnosť sa končí 28. februára 2023. Aj v nadväznosti na to certifikačný orgán TÜV NORD vykonal v dňoch … Čítať ďalej

Úspešný audit v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.

Aj tento rok sa v mesiaci jún uskutočnil v našej spoločnosti trojdňový audit podľa noriem ISO 20000 a ISO 9001. Audit vykonala spoločnosť SGS Slovakia s.r.o. a jeho výsledok nás príjemne prekvapil. Môžeme konštatovať, že to bol zatiaľ náš najlepší doterajší výsledok, čo sa týka záverov a odporúčaní audítorov Ing. Bodnára zo Slovenska a Dr. … Čítať ďalej

Ďalší audit bol úspešný

Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila dňa 2. júna 2022 dohľadový audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce (ďalej len „SEM a SRBP“) v Železiarňach Podbrezová a.s. Účelom tohto auditu bolo vykonanie ročnej previerky funkčnosti kombinovaného systému SEM a SRBP podľa jednotlivých článkov noriem ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Po vykonaní … Čítať ďalej

Dohľadový audit bol opäť úspešný

V dňoch 24. až 27. mája sa v našej spoločnosti uskutočnil dohľadový audit podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016. Bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o.Každý z nás si uvedomuje veľkú zmenu vo vzťahu dodávateľ – zákazník, čo sa prejavuje aj v chápaní pojmu kvalita. Kým na začiatku bola vzťahovaná k produktu, dnes … Čítať ďalej

Prvý dozorový audit spoločnosťou API bol úspešný

  Akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová sa pohybuje v náročnom trhovom konkurenčnom prostredí. Pri jej presadzovaní na trhu, získavaní zákazníkov a budovaní imidžu hrá dôležitý význam využitie systémov manažérstva kvality (SMK). SMK je už v súčasnosti nevyhnutnosťou a napomáha našej spoločnosti zvyšovať konkurencieschopnosť. Železiarne Podbrezová dlhoročne dodávajú zákazníkom aj výrobky podľa noriem API Spec. 5L a … Čítať ďalej

Recertifikačný audit integrovaného systému riadenia environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce

  Certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s.r.o. uskutočnila v dňoch 25. a 26. mája recertifikačný audit integrovaného systému environmentálneho manažérstva a systému riadenia bezpečnosti práce v Železiarňach Podbrezová a.s. Predmetom tohto auditu bolo vykonanie prvej certifikačnej previerky zhody integrovaného systému  s normou ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018. Po vykonaní auditu boli výsledky prerokované s vedením … Čítať ďalej

Rok 2020 bol poznačený covidom

  Rok 2020 patril, nielen pre našu spoločnosť, medzi tie najťažšie. Plán výsledku hospodárenia spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., bol  pre rok 2020 pred zdanením stanovený na 1 milión eur straty. Prvých päť mesiacov  roku 2020 sme sa v prevádzkovej činnosti  hospodárenia držali na „kladnej nule“, ale neskôr to boli už len straty. V dôsledku zníženia … Čítať ďalej

Dozorový audit TÜV NORD

  Dôležitým faktorom konkurencieschopnosti výrobkov Železiarní Podbrezová a.s. na obchodných trhoch je aj vlastníctvo relevantných certifikátov – bez nich je v dnešnej dobe nemožné predávať výrobky na trhoch. ŽP a.s. vlastnia „systémové“ certifikáty v oblastiach Systému riadenia kvality (SMK podľa normy EN ISO 9001), Systému environmentálneho manažérstva (SEM podľa  EN ISO 14001), ako aj Systému … Čítať ďalej

Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

  V našej spoločnosti sa v dňoch 25. a 26. augusta 2020 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej „SEM“) platného do 9. septembra 2021. Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s.r.o. Košice, v súlade s programom dohľadového auditu, preverila funkčnosť SEM podľa normy ISO 14 001 … Čítať ďalej

Recertifikačný audit v ŽP Informatika s.r.o.

  V dňoch od 10. do 12. júna 2020 sa konal v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. recertifikačný audit normy ISO 20000, realizovaný firmou SGS Slovakia, s.r.o. V dôsledku celosvetovej epidémie koronavírusu bol audit realizovaný na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Audit však aj napriek tomu prebehol úspešne a certifikácia normy bola obhájená. Audítor ocenil prechod na novú … Čítať ďalej

Recertifikačný audit podľa ISO 9001:2015 a dozorový audit podľa IATF 16949:2016

  Prvý júnový týždeň, v dňoch 2. – 5. júna, sa uskutočnil v našej spoločnosti recertifikačný audit podľa normy ISO 9001:2015 a dozorový audit podľa normy IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o., v zastúpení audítormi Ing. Michalom Jančokom a Ing. Jozefom Ažaltovičom. Auditom bol preverovaný súlad našich procesov a činností … Čítať ďalej

Certifikáty podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 ostávajú naďalej vo vlastníctve Železiarní Podbrezová

  Posledný májový týždeň, v dňoch 27. – 29. mája, sa v našej spoločnosti uskutočnil dozorový audit podľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, ktorý bol vykonaný certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom bol preverovaný súlad činností v zmysle uvedených noriem. Audity systémov manažérstva kvality zohrávajú významnú úlohu pri ubezpečovaní všetkých zainteresovaných strán, že … Čítať ďalej

Rok 2018 bol rekordný vo výrobe a úspešný v ekonomike

  V roku 2018 sme prekročili plánované hodnoty vo výrobe ocele, bezšvíkových aj presných rúr, ako aj vo výsledku hospodárenia spoločnosti. Vďaka vysokému dopytu po našich výrobkoch počas roka 2018 boli naplnené výrobné kapacity na hlavných výrobných prevádzkarňach a boli dosiahnuté historické rekordy vo výrobe ocele (379 tisíc ton) a vo výrobe bezšvíkových rúr (208,4 … Čítať ďalej

Dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001

  V akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sa v dňoch 15. a 16. augusta 2017 uskutočnil dohľadový audit pre udržanie certifikátu systému environmentálneho manažérstva (ďalej „SEM“)  do 9. septembra 2018.   Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spoločnosť  s r.o. Košice, v súlade s programom dohľadového auditu preverila funkčnosť SEM podľa  normy ISO 14 001 v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových … Čítať ďalej