Svetový deň Zeme

 

Dňa 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme.

Do roku 1990 bola venovaná pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým dňom začal byť od roku 1990, kedy začalo iniciatívne pôsobiť Medzinárodné ústredie Dňa Zeme so sídlom v Stanforde (Kalifornia, USA). V tomto roku sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia po celom svete.

Na včasnom propagovaní a informovaní svetovej verejnosti Dňa Zeme sa už od jari 1999 hlavnou mierou podieľa koordinačné centrum Earth Day Network so sídlom v americkom Seattle. Na začiatku roku 2000 dosiahol výsledok snáh centra 3200 prihlásených organizácií a skupín zo 166 krajín vrátane Slovenskej republiky reprezentovanej tromi organizáciami.