Štvrtá fáza uvoľnenia platí od 20. mája

 

Situácia na Slovensku dovolila, že po vyše dvoch mesiacoch tvrdých protiepidemiologických opatrení krízový štáb rozhodol o štvrtej fáze uvoľnenia od 20. mája 2020.

Najväčšou zmenou bolo rozhodnutie, že ochranné rúška sa budú ďalej povinne používať v interiéri, no vonku môžu ľudia chodiť bez nich s podmienkou, že budú od cudzích ľudí v päťmetrovej vzdialenosti. Nosenie rúška v exteriéri je od daného dátumu dobrovoľné.

Od 20. mája boli otvorené kiná, divadlá a iné hromadné podujatia, za dodržania určených podmienok. Základným pravidlom je, že počet návštevníkov nesmie prekročiť sto.

Otvorené sú obchodné centrá, výnimkou sú detské kútiky, otvorené sú aj obchody s oblečením či iným spotrebným tovarom. V platnosti zostávajú podmienky, ktoré hovoria o tom, že v prevádzke musí byť obmedzený počet ľudí. Aj toto opatrenie bolo uvoľnené, neplatí vymedzený priestor do 25 m² na jedného človeka, ale len 15 m². Vyhradené hodiny pre dôchodcov od 9. do 11. hodiny v pracovných dňoch fungujú naďalej. Rozhodnutie o zatvorení obchodov v nedeľu naďalej platí.

Významnou zmenou bol pri prechode hraníc voľný prechod do Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka a Švajčiarska, ktorý platí do dvadsaťštyri hodín bez trestu karantény. Podmienkou je formulár, ktorý si každý nechá potvrdiť policajtom na hranici a pri návrate späť sa ním preukáže.

Od 1. júna by mali byť otvorené školy a materské školy. Vláda od stredy, 27. mája, mierne uvoľnila reštrikcie, najmä pre reštaurácie (stačia dvojmetrové odstupy). Fitness centrá a všetky vnútorné športoviská budú otvorené od 3. júna. V nedeľu bude môcť byť otvorených viac prevádzok – aj kiná a divadlá. Od 27. mája platí, že kto bude cestovať zo Slovenska do Čiech, Rakúska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Slovinska, Nemecka či Švajčiarska a vráti sa do 48 hodín, nebude musieť predložiť negatívny test a nebude musieť absolvovať karanténu.