Stredná oprava technologického zariadenia v hydrocentrále Piesok

Počas strednej opravy v hydrocentrále Piesok. Foto: Tomáš Kubej

V dňoch 22. až 26. augusta vykonali pracovníci prevádzkarne energetika v hydrocentrále Piesok strednú opravu technologického zariadenia.

Na strojnom zariadení boli práce zamerané na kontrolu rozvádzacích lopatiek, obežných kolies turbín a výmenu puzdra pod upchávkou na turbíne č. 2. Pracovníci vymenili kožené tesnenia na piestniciach pre ovládanie guľových šupátok oboch turbín a na potrubných rozvodoch chladiacej vody nefunkčné uzatváracie a regulačné armatúry.

Na elektrickom zariadení bola oprava zameraná na kontrolu, vyčistenie izolácie vinutia generátorov, revíziu šesťkilovoltovej a 0,4 kilovoltovej rozvodne (vyčistenie zbernicového systému a izolátorov od prachu, kontrolu a dotiahnutie prúdových spojov, výmena olejovej náplne, vonkajšia revízia transformátorov vlastnej spotreby, kontrola vinutia budičov, kontrola komutátorov).

Opravy uskutočnili aj na hati Bystrá a vo vodojeme Diel. Na hati Bystrá bolo opravené kruhové stavidlo a splavený štrk od česlice. Vo vodojeme Diel boli práce zamerané na kontrolu a údržbu čistiacich strojov. Boli premazané všetky klzné časti, došponované reťaze a opravené česlice. Počas strednej opravy elektrárne vyčistili pracovníci vodojem Diel od nánosu piesku a bahna, ktoré sa realizovalo v troch zmenách. Okrem toho skontrolovali sacie koše na výtokovom potrubí úžitkovej vody pre starý a nový závod Železiarní Podbrezová a.s.