„Situácia sa mení, každý deň sú nové hodnoty a je vidieť výrazný progres“

 

S Mgr. Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia

marketingovej komunikácie, Stabilita d.d.s., a.s.

 

Koronakríza ovplyvnila ekonomiku celého sveta. Ani Doplnková dôchodková spoločosť STABILITA nie je izolovaná a jej investičné stratégie závisia od situácie na finančných trhoch. Aký bol prvý polrok z pohľadu finančných trhov?

– Prvý polrok 2020 bol z pohľadu finančných trhov najdivokejší, aký si vôbec všetci pamätáme. Nový vírus, ktorý sa od konca minulého roka začal šíriť z Číny, napádal nielen ľudí, ale i finančné trhy. Globálna ekonomická aktivita sa prepadla veľmi rýchlo a prudko nadol. Negatívne vyhliadky a obavy z budúceho vývoja ekonomiky a prerastania nákazy do celosvetovej pandémie vyvolali paniku, ktorej rozmery boli doposiaľ nevídané a predčili aj historické turbulencie spred viac ako dekády, počas finančnej krízy. Dôležité ale je, že aj napriek väčšej panike na finančných trhoch, ako v roku 2008, nepoklesli finančné trhy na rovnaké minimá ako v minulom období, ba dokonca sa k týmto úrovniam ani len nepriblížili. Dôvod je možné hľadať i v skutočnosti, že finančné trhy z dlhodobého hľadiska kontinuálne rastú, a aj po tak masívnom prepade, aký sme zaznamenali v tomto roku, bolo dno ešte stále „ na míle“ vzdialené od miním z roku 2009, a preto pre trhy neznamenajú bolestivú skazu. Dvojciferné výkyvy bývajú síce nepríjemnou, no z času na čas prirodzenou súčasťou. Opäť iba potvrdzujú fakt, že dlhodobosť investovania je tak skutočne jedinou garanciou ziskovosti na finančných trhoch, a aj keď prídu nepredvídateľné okolnosti a prepady, vždy ide len o pohyby prechodné a zväčša krátkodobé. Tento investičný prístup ešte viac podporili kroky centrálnych bánk, ktoré v posledných rokoch fungujú ako záchranná brzda pre finančné trhy a ich reakcie na aktuálnu pandémiu boli viac ako dostatočné. Masívne podporné opatrenia v objemoch niekoľko biliónov eur a stimuly jednotlivých vlád pomohli zastabilizovať finančné trhy a dokonca vyvolali nákupnú horúčku, čo vo veľkej miere pomohlo čiastočne skorigovať väčšinu strát v rekordnom čase. Finančné trhy tak v posledných štyroch mesiacoch zažili jazdu ako na horskej dráhe a víťazmi sa stali tí, čo nespanikárili a dokonca svoje investície v správnom čase pri nízkych úrovniach navýšili.

Korektne kvantifikovať vplyv epidémie na finančné trhy nie je jednoduché, naviac, ak svetové hospodárstvo svoj boj s pandémiou ešte zďaleka nevyhralo a výhľad je aj napriek podporným krokom stále neistý. Škody, ktoré koronavírus napáchal, bude ekonomika pociťovať pravdepodobne ešte dlho. Ale tak, ako pri každej krízovej udalosti doteraz, sa finančné trhy v budúcnosti opäť otrasú a v smerovaní nahor budú postupne znova prekonávať historické maximá.

Svet ide ďalej a sporiť na dôchodok je to najrozumnejšie, čo môžu mladí urobiť. Sú však takí, čo sledujú dennodenne výnosy a niekedy sú znepokojení.

– Aktuálne výnosy by nemali klientov vôbec znepokojovať a ani nie je potrebné denne ich sledovať. Klienti, ktorí sa dlhšie nepozerali na stav na svojom účte, možno ani nevedia, že v marci to boli dvojciferné prepady, dnes je to len cez 2 percentá v najväčšom fonde, kde má svoje úspory viac ako 93 percent klientov. Situácia sa mení, každý deň sú nové hodnoty a je vidieť výrazný progres. Preto akákoľvek panika a denné monitorovanie nie sú na mieste. Dôležité je sledovať situáciu v čase, keď klient odchádza na dôchodok a tam je rozumné možno počkať pár týždňov, kým bude situácia na trhoch stabilnejšia a priaznivejšia. Na trhoch sa vždy striedali horšie a lepšie obdobia, ale čím skôr začneme sporiť a čím dlhšie sporíme, tým väčšia je šanca zhodnotiť úspory. Nehovoriac už o tom, že ak si klient platí napríklad 15 eur mesačne a zamestnávateľ mu prispieva rovnakou sumou, je to už samo o sebe stopercentné zhodnotenie každý mesiac. Inak by tie príspevky od zamestnávateľa klient vlastne vôbec nedostal. Ak si zároveň uplatní daňovú úľavu, je to ďalších 34,20 ktoré usporí na dani každý rok. Výhody tohto sporenia sú preto neodškriepiteľné

A prezradíte nám niekoľko čísel z aktuálnej štatistiky?

– K 30. júnu 2020 sme mali uzatvorených 256 261 účastníckych zmlúv a 6 477 zamestnávateľských zmlúv. Výhody tretieho piliera dnes využíva vyše stotisíc klientov vo forme doplnkového dôchodku. Priemerný príspevok mesačne predstavuje 35,02 eura (zamestnanec i zamestnávateľ spolu) a aktuálne spravujeme vo fondoch 360 miliónov eur.

Vývoj indexového príspevkového fondu v roku 2020. Zdroj: stabilita.skMáte aj nejaké novinky?

– Našou novinkou je Indexový fond, ktorý má momentálne fantastické zhodnotenie. Investičným cieľom Indexového fondu je dosiahnutie nadpriemerných výnosov v dlhodobom horizonte. Fond z tohto dôvodu podstupuje pri investovaní vysokú mieru rizika, ktoré vyplýva z jeho zamerania, investovania do svetových akciových indexov. Investovanie do tohto fondu je preto vhodné najmä pre osoby vo veku od 18 do 45 rokov, respektíve ak ich investičný horizont je minimálne pätnásť rokov.