Po voľbách do Dozornej rady ŽP


V dňoch 16. – 20. novembra 2020 sa konali voľby člena Dozornej rady Železiarní Podbrezová a.s., voleného zamestnancami. Do funkcie člena Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31562141 bol zamestnancami zvolený Ing. Miroslav VRABEC, ktorého volilo 599 zamestnancov (36,37 percenta platných hlasov).

Ústredná volebná komisia v zložení Mgr. Anna Práznovská, predseda, Ing. Ján Villim, člen a Soňa Lopušná, členka, 20. novembra o 12. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1 739 voličov, z ktorých bolo platných hlasov 1 647 a neplatných 92 hlasov. Najvyššia účasť voličov bola zaznamenaná vo volebnom celku č. 13 – odbor zásobovania (93,22 percenta) a najnižšia vo volebnom celku č. 3 – prevádzkareň valcovňa bezšvíkových rúr (40,83 percenta). Celková účasť predstavuje 59,76 percenta voličov, pričom na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.