Riaditeľ ŽIAROMATU: Najväčším problémom sú pohľadávky a ceny energií

Dostatočný počet zákaziek v Kalinove znamenal aj prijatie nových pracovníkov do výroby. Foto: T. Kubej

ŽIAROMAT a.s. Kalinovo, výrobca žiaruvzdorných materiálov, dcérska spoločnosť Železiarní Podbrezová, má za sebou turbulentný, ale úspešný prvý polrok 2022. Hoci vojenský konflikt na Ukrajine ovplyvnil výrobu i hospodárske výsledky, Peter Baláž, generálny riaditeľ spoločnosti, hodnotí prvých šesť mesiacov kalendárneho roka pozitívne.

Ako by ste zhodnotili prvý polrok 2022 vo vašej spoločnosti z pohľadu výroby a predaja vašich produktov?
– V celom našom výrobnom sortimente máme stále dostatočný počet zákaziek pre plynulú výrobu. Najväčší nárast nových zákaziek sme zaznamenali vo výrobe šamotových stavív, kde sme do výroby prijali aj nových pracovníkov. Na zabezpečenie požadovaných termínov dodávok sme nútení využívať aj prácu nadčas a pracovať tiež cez víkendy. Zo šamotových stavív ide predovšetkým o výrobky pre výrobcov pecí na tuhé palivo, čo prirodzene vychádza z aktuálnej neistoty na trhu s energiami.
V sortimente žiarobetónových zmesí sme vplyvom rusko-ukrajinského vojenského konfliktu zaznamenali vážny výpadok objemu zákaziek. Tento sa však obchodnému riaditeľovi darí nahradiť akvizíciou nových zákazníkov a zmenou dodávaného sortimentu. Žiarobetónové zmesi, pre ŽIAROMAT stále vo významnom množstve, dodávame do Železiarní Podbrezová a.s., ako aj do spoločnosti ŽĎAS, a.s.

Hovoríte o nových zákazníkoch. Z ktorých krajín sú?
– Napriek negatívnemu vývoju je pozitívne, že v tomto roku sa vedeniu podarilo osloviť nových zákazníkov v Nemecku a Maďarsku. Tí akceptovali naše ponuky a vďaka nim vieme vykryť výpadok zákaziek od ukrajinských obchodných partnerov. Skúšky dopadli dobre a dostávame čoraz väčšie objednávky. Dúfame, že tento trend bude pokračovať.

Spomínate výpadok objemu zákaziek. Môžete byť konkrétnejší?
– Najväčším problémom spoločnosti sú pohľadávky voči dvom ukrajinským obchodným partnerom. Hoci sme za prvý polrok vygenerovali vyšší zisk ako sme plánovali, Ukrajina nám doposiaľ nevyplatila všetky otvorené pohľadávky. A tie sú veľmi vysoké. Situáciu sa snažíme, v rámci možností, aktívne riešiť. Ak do konca roka nedôjde k štandardnému vyriešeniu alebo aspoň čiastočnej úhrade otvorených pohľadávok, budeme nútení robiť také účtovné úkony, ktoré tento zisk úplne vymažú. Stručne povedané, potrebovali by sme mať zarobené dvakrát viac ako v súčasnosti máme, aby sme mali, v prípade tvorby opravných položiek, v závere roka čierne čísla.

No ešte nie je koniec roka a situácia sa môže zmeniť. Primárnym cieľom spoločnosti je eliminovať túto črtajúcu sa stratu. U jedného z ukrajinských dlžníkov práve prebieha ekonomicko-účtovný audit. Nové informácie súvisiace s možným riešením by mali byť známe v septembri. Napriek všetkým problémom beží výroba v Kalinove na plné obrátky. Vedenie spoločnosti zabezpečilo dostatok vstupov, čiže produkcia ide podľa plánu. Nebyť vojnového konfliktu, rok 2022 by bol z hľadiska hospodárskych výsledkov výborný.

Veľa sa tiež hovorí o mimoriadne vysokých cenách energií…
– Okrem pohľadávok voči Ukrajine predstavujú problém spomínané neustále rastúce ceny energií. Tie sú šialené, pričom ich neustály nárast nezasiahne len priemysel, ale i domácnosti. Nás najviac ovplyvňuje cena plynu. Tá tvorí na celkovej spotrebe energetického mixu plyn-elektrina viac ako 90 percent.

Dá sa vôbec predpovedať zlepšenie aktuálnej situácie?
– Hoci ceny vstupov rastú, trh zatiaľ akceptuje aj zvyšovanie cien našej produkcie. Ceny vstupných surovín však rástli dlhodobo už aj pred vojnou. Zdražovanie sa ale môže postupom času stať neúnosným. Napriek tomu by mohlo svitať na lepšie časy. V prípade niektorých vstupných surovín máme signály, ktoré hovoria o postupnej stagnácii až zastavení cenových nárastov.

Zvyšovanie cien pritom neobišlo ani sekundárne položky, ktoré sú nevyhnutné k predaju našich výrobkov. Ide napríklad o obalový materiál či palety. Paliet potrebujeme mesačne asi tisíc. Dnes je ich cena trikrát vyššia ako bola pred rokom. K tomu musíme prirátať pásky, fólie či vrecia a iné. Každá jedna komodita je drahá. A nárast cien energií bude generovať ďalšie zdražovanie. Kým bude vojna, cena energií klesať nebude. Koniec konfliktu je pritom v nedohľadne. ŽIAROMAT a.s. zákazníkov v Rusku nemal a ani nedovážal odtiaľ žiadne suroviny.

Vidíte teda svetlo na konci tunela?
– Napriek všetkým okolnostiam sú zatiaľ výsledky hospodárenia v tomto roku na dobrej úrovni. Otázniky vyvoláva covid, ale i nejasná budúcnosť v cenách energií, plynu či prípadné vyplatenie pohľadávok. Ak príde dlh z Ukrajiny, utíši sa vojnový konflikt a šialený rast cien, vtedy budeme môcť povedať, že sa situácia dostáva späť do normálu. Ťažko však predpovedať, čo nám prinesú najbližšie mesiace. Veríme, že sa situácia upokojí, pretože každý má hranice a nebude neustále tolerovať zvyšovanie cien.