REMINISCENCIA

 

Dňa 31. decembra sme si pripomenuli nedožitých deväťdesiat rokov významnej osobnosti slovenského umenia dvadsiateho storočia. Profesor Ján Kulich, sochár, portrétista a medailér si zvolil tradíciu ľudovej kultúry, históriu, ale aj významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života svetového významu za celoživotnú tému svojej tvorby.

 

Zo súkromného archívu

 

Pohľad do stálej expozície J. Kulicha objektívom A. NociarovejMeno Jána Kulicha sa spája so Železiarňami Podbrezová vo viacerých súvislostiach. V roku 2007 ho oslovilo vedenie našej spoločnosti so žiadosťou o pamätnú medailu k 70. výročiu organizovanej výučby. Pri tejto príležitosti konštatoval: „Som veľmi rád, že aj ja môžem prispieť k významnému výročiu jednej z mála úspešných fabrík na Horehroní.“ Ešte počas jeho života odkúpili Železiarne Podbrezová časť výberu celoživotného diela a na hrade Ľupča bola inštalovaná expozícia. Výber tvorby predstavuje svojím obsahom hlavný okruh Kulichovho tvorivého záujmu a vydáva svedectvo o jeho trvalom vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu národa. Dňa 27. júna 2013 sa na hrade Ľupča uskutočnilo oficiálne otvorenie expozície výtvarnej tvorby národného umelca profesora Jána Kulicha v barokových priestoroch západného nádvoria. Výstava bola sprístupnená k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy pod názvom: „1150 rokov písma na Slovensku – tvorcovia slovanského písma a slovenskí spisovatelia v diele Jána Kulicha.“ Expozícia diela Jána Kulicha zostane natrvalo súčasťou hradu Ľupča.