Recertifikačný audit v ŽP Informatika s.r.o.

 

V dňoch od 10. do 12. júna 2020 sa konal v spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. recertifikačný audit normy ISO 20000, realizovaný firmou SGS Slovakia, s.r.o.

V dôsledku celosvetovej epidémie koronavírusu bol audit realizovaný na diaľku prostredníctvom videokonferencie. Audit však aj napriek tomu prebehol úspešne a certifikácia normy bola obhájená.

Audítor ocenil prechod na novú generáciu normy ISO/IEC 20000-1:2018, vydvihol spracovanie špecifických reportov o konfiguračných položkách a spôsob, akým sa v spoločnosti plánujú kapacity.

ŽP Informatika s.r.o. má za cieľ kontinuálne sa zlepšovať. V spoločnosti je zavedený plán zlepšovania, ktorého postupným aplikovaním sa snažíme docieliť zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov.