Prváci dostali k štúdiu nové notebooky

Prváci krátko po prevzatí nových zariadení. Foto: T. Kubej

Dňa 27. septembra sa v Súkromnej spojenej škole Železiarne Podbrezová uskutočnilo odovzdávanie notebookov pre žiakov prvého ročníka profilácií informatika a STEAM.

V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Miriam Pindiaková. Osobitne privítala Jána Gaboňa, generálneho riaditeľa ŽP Informatika s.r.o. a Jána Villima, člena Predstavenstva a personálneho riaditeľa ŽP a.s. Notebooky pre prvákov každý rok zabezpečuje spoločnosť ŽP Informatika s.r.o. v spolupráci s Nadáciou Miška Sotáka. „Dúfam, že vám zariadenia budú slúžiť dlhé roky a splnia účel, pre ktorý vám ich odovzdávame,“ povedala Miriam Pindiaková a následne odovzdala slovo Jánovi Gaboňovi.

Riaditeľ spoločnosti ŽP Informatika s.r.o. na úvod svojho príhovoru pripomenul, že slávnostné odovzdávanie notebookov predstavuje dlhú a peknú tradíciu. „Som rád, že tu dnes opäť môžem byť. Notebooky vám odovzdávame predovšetkým z dvoch dôvodov. Jednak kvôli tomu, aby ste mali k dispozícii modernú techniku a aby ste sa s ňou naučili pracovať. A taktiež preto, aby ste ju mohli plnohodnotne využívať, nech už budete robiť čokoľvek,“ povedal Ján Gaboň.

Žiak si preberá notebook z rúk Jána Gaboňa, riaditeľa ŽP Informatika, s.r.o. Foto: T. Kubej

Pripomenul tiež spoluprácu s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde môžu naši žiaci pokračovať v štúdiu na vysokej škole. „Samozrejme, potešilo by nás, ak by ste sa neskôr uplatnili aj v našej spoločnosti. Robíme JAVA krúžky, ktoré môžete absolvovať už v priebehu štúdia.“ Na záver poprial prítomným prvákom pekné štúdium, aby všetko zvládli a boli úspešní.

Žiakom sa prihovoril aj Ján Villim a okrem iného povedal: „Som rád, že ste si vybrali našu školu, ktorá je vďaka dlhoročnej podpore zriaďovateľa moderná, má veľmi dobrých učiteľov a ponúka kvalitné štúdium, ideálne do dnešnej doby. Verím, že ak vyštudujete a budete pokračovať ďalej na vysokej škole, máte veľmi dobrý predpoklad uplatnenia na trhu práce. Som rád, že ste medzi nami – v rodine železiarov, ako sa familiárne nazývame.“

Personály riaditeľ ŽP a.s. tiež pripomenul, že tradíciu odovzdávania notebookov praktizujeme už dlhé roky. Takýmto spôsobom sa snažíme materiálne pomôcť žiakom, aby mali k dispozícii modernú techniku, ktorú využijú nielen na štúdium, ale aj iné aktivity, kde môžu rozvíjať svoj talent. V závere dodal: „Budem veľmi rád, keď vás zaujme aj ponuka kolegu Jána Gaboňa a pôjdete našou cestou. Verím, že vás oslovia ponuky zo ŽP Informatika a využijete možnosť krúžkov, ktoré máte k dispozícii. Prajem vám pekné štúdium a jeho úspešné absolvovanie.“

Po príhovoroch si prváci osobne prevzali notebooky, na ktoré sa už veľmi tešili. Za prítomnosti triednej učiteľky Martiny Stierankovej dostalo nové prenosné počítače 21 žiakov profilácií informatika a STEAM. A štúdium sa môže začať…