Prihovára sa vám Ing. Ján Villim, člen Predstavenstva a personálny riaditeľ ŽP a.s.

Programom predstavenstva prevyšujeme iné spoločnosti

Vážení spolupracovníci,

v minulých číslach Podbrezovanu som upriamil vašu pozornosť na Program Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Jeho obsah tvorí nadštandard starostlivosti o zamestnancov a ja vám v pravidelnom seriáli postupne predstavujem jeho dôležité časti. Robím to z dôvodu, aby si každý pracovník mohol uvedomiť, že popri napĺňaní úloh, ktoré nám vyplývajú z Kolektívnej zmluvy a s ktorými sa môže stretnúť v ktorejkoľvek spoločnosti, vytvára Predstavenstvo ŽP a.s. priestor, aby sa staralo o svojich zamestnancov čo najlepšie. Dôkazom toho je aj aktuálne medziročné porovnanie výšky miezd za prvých sedem mesiacov, ktoré predstavuje priemerné navýšenie o 16 percent, čo je výrazne viac, ako bolo dohodnuté v Kolektívnej zmluve podpísanej pre rok 2022. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o odmeňovaní za racionálne využívanie pracovného času.

Odmeny za racionálne využívanie pracovného času sú zamestnancom poskytnuté nasledovne:

– v prípade, ak zamestnanec v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka nebol práceneschopný (s výnimkou karanténnej práceneschopnosti z dôvodu pandémie koronavírusu, práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu a choroby z povolania), nevyčerpal na ošetrovanie člena rodiny (s výnimkou karanténnej OČR) viac ako 10 pracovných dní a súčasne nevyčerpal viac ako 2 dni (15 hodín) pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie u lekára pre seba, respektíve svojho rodinného príslušníka, bude mu poskytnutá odmena vo výške 100 eur,

– v prípade, ak zamestnanec v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka nebol práceneschopný (s výnimkou karanténnej práceneschopnosti z dôvodu pandémie koronavírusu, práceneschopnosti z dôvodu pracovného úrazu a choroby z povolania), nevyčerpal na ošetrovanie člena rodiny (s výnimkou karanténnej OČR) viac ako 10 pracovných dní a súčasne nevyčerpal viac ako 2 dni (15 hodín) pracovného voľna s náhradou mzdy na ošetrenie alebo vyšetrenie u lekára pre seba, respektíve svojho rodinného príslušníka, bude mu poskytnutá odmena vo výške 100 eur,
– pri splnení podmienok súčasne za obidva polroky bude zamestnancovi vyplatená ďalšia odmena vo výške 200 eur.

Do uvedeného počtu dvoch dní (15 hodín) sa nezapočítava návšteva zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s darovaním krvi, preventívne lekárske prehliadky súvisiace s výkonom práce zamestnancov, pokiaľ sa vykonávajú v prvej zmene a preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom.