S Ing. Andrejom Orolínom, konateľom KBZ s.r.o.

Prioritou pre nás bude udržať spoločnosť v prevádzke

Vlaňajší rok 2020 bol takmer celý poznačený pandémiou koronavírusu. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej spoločnosti s odstupom času?

– Toto obdobie bolo dosť výnimočné, aj napriek nedostatku ochranných pomôcok – rukavíc, rúšok či dezinfekcie, sme dokázali za prísnych hygienických podmienok udržať spoločnosť v nepretržitom chode. Mali sme minimálny výskyt ochorenia a karantény u našich zamestnancov.

Ako ste odštartovali nový rok?

– V novom roku sme zabezpečili údržbu všetkých technologických zariadení a mechanizmov a spracovali sme materiál pre našich zazmluvnených partnerov. Momentálne v našej spoločnosti prebieha plynulá expedícia.

Čo bude pre vás prioritou v tomto roku?

– Pri súčasnej spoločenskej situácii, výskyte pandémie, bude pre nás prioritou udržať spoločnosť v prevádzke a snažiť sa dosiahnuť kladný hospodársky výsledok.