Pred strednou opravou

 

S vedúcim strojnej údržby oceliarne Ing. Petrom Gernicom

V súčasnosti sa pripravujete na strednú opravu v oceliarni. Kedy sa uskutoční a čo bude jej hlavným poslaním?

– Stredná oprava v prevádzkarni oceliareň je naplánovaná v termíne od 10. do 21. augusta. Práve letná odstávka je pre nás, z dôvodu najvhodnejších klimatických podmienok na výkon a rozsah prác, strategická.

Časovo aj finančne najnáročnejšou akciou bude generálna oprava liaceho žeriavu č. 234, na ktorom budeme opravovať prepojenie priečnikov a ich zosilnenie. Práve táto oprava nám predĺžila výrobnú odstávku z pôvodne plánovaných piatich až na dvanásť dní. Na spomenutom strategickom liacom žeriave budú pracovníci elektroúdržby vymieňať káblový nosič veľkej mačky 125 ton. Na sádzacom žeriave č. 269 je potrebné vymeniť vodiace valce na káblovom vozíku a na otočnom žeriave č. 237 vymeníme prevodovku pojazdu mosta.

Na peci EAF budeme vymienať opotrebované časti, hlavne vodou chladené veko, závesné kladky na kolíske, vodiaci čap a oko na navádzanie portálu, vymenené budú prívodné oceľové rúry ostrekov elektród a zdemontujeme rameno č. 2, na ktorom bude vykonaná kompletná revízia. V hydraulikách pece EAF a LF budeme v rámci plánovaných generálnych opráv vymieňať hlavné čerpadlá na pozíciách č. 2 za nové typy čerpadiel. Dôvodom výmeny je, že staré typy čerpadiel sa už nevyrábajú a nie je možne zabezpečiť na ne náhradné dielce. Na odprašovacej stanici EOP bude v reťazovom dopravníku vymenená prepravná reťaz.

Na zariadení plynulého odlievania (ZPO) budeme na liacom prúde č. 3 preventívne vymieňať ťažno-rovnacie stolice. Medzi 2. a 3. prúdom v sekundárnej komore je potrebné vymurovať novú stenu, vymeníme časti poškodeného potrubia zo sekundárnej komory, na chladníku povymieňame opotrebované časti a preventívne prekontrolujeme stav prevodovky chodu.

Spomenul som len časť prác, ktoré budeme počas strednej opravy realizovať. Našim cieľom je udržať stav technických zariadení v dobrej kondícií a v spolupráci s výrobou a obslužnými prevádzkarňami zabezpečiť plynulý chod produkcie oceľových blokov.

Kto sa bude podieľať na jej priebehu?

– Na oprave sa budú podieľať interní zamestnanci prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby oceliarne, zamestnanci oceliarne a elektroservisu. Značný rozsah prác počas odstávky zabezpečia aj prevádzkarne energetika a doprava. Na priebehu opráv budeme spolupracovať s množstvom externých dodávateľov, ktorí nám zabezpečujú špecializované služby a práce. Sú to hlavne nasledujúce spoločnosti: Královopolská, a.s., ECO NEXT, s.r.o., Majko s.r.o., Stainless Master s.r.o., Reviko Group s.r.o., TRANSUNIT s.r.o, STASO ĎZ, s.r.o., atď.

Ako ste pripravení na jej realizáciu?

– Príprava strednej opravy spočíva v objednaní a nákupe materiálov, výrobe náhradných dielcov, ako aj v príprave interných a externých výkonov pre uskutočnenie plánovaných opravárenských prác. Môžem zhodnotiť, že stav prípravy jednotlivých opráv prebieha v súlade s termínom začatia jednotlivých plánovaných prác.