Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy

 

OZNAMUJE

že s platnosťou od 1. augusta 2021 bol v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2021 Vestník – Individuálne riadiace akty,

informačné akty a organizačné normy – zmena č. I

Vo vestníku sú zahrnuté novelizácie/aktualizácie riadiacich dokumentov realizované v priebehu mesiacov február až júl 2021.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm