Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy OZNAMUJE

 

že s platnosťou od  01. 08. 2019 je v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy so zapracovanou zmenou č. I

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm