Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy OZNAMUJE

 

že s platnosťou od 1. augusta 2020 je v elektronickej forme zverejnený zoznam platnej riadiacej dokumentácie

D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty,
informačné akty a organizačné normy – zmena I

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm