Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy INFORMUJE

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2022 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajúcom mesiaci. V apríli boli zverejnené:

Organizačné normy

Poriadok P-06/2019

revízia 4, zmena I

 

Prevádzkový poriadok hradu Ľupča

Smernica S-518/2016

revízia 3, zmena II

 

Sociálny fond

Smernica S-322/2018

revízia 3, zmena I

 

Kontrola výrobných zariadení, odovzdávanie zmien a uplatňovanie metódy 5S

 

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Rozhodnutie č. 07/2022

 

Menovanie pracovného tímu pre koordináciu krokov počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky súvisiacej s ochorením COVID-19 v rámci ŽP GROUP

Rozhodnutie č. 08/2022

 

Menovanie redakčnej rady novín ŽP a.s. – PODBREZOVAN

 

Individuálne riadiace akty a informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Oznámenie č. 04/2022

 

Sadzby stravného pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách

Rozhodnutie č. 10/2022

 

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na deň 01. 05. 2022

Príkaz č. 07/2022

 

Prevencia šírenia ochorenia COVID-19

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm