Pravidelná údržba technologických zariadení je pre nás dôležitá

 

„V súčasnosti máme plné ruky práce s prípravou najväčších opráv v oceliarni a valcovni bezšvíkových rúr.“

Výmena statora motora pretlačovacej stolice vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: I. Farárik
Výmena statora motora pretlačovacej stolice vo valcovni bezšvíkových rúr. Foto: I. Farárik

 

Technologické zariadenia v našej spoločnosti vyrábajú nepretržite dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Ich pravidelná údržba v prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr a valcovňa bezšvíkových rúr je preto nutná.

O viac informácií sme požiadali Ing. Tibora Pepicha, vedúceho elektroúdržby.

– V posledných rokoch sa osvedčili tri stredné opravy v oceliarni, ktoré sú realizované v mesiacoch apríl, august a december. Vo valcovni bezšvíkových rúr sú počas roka dve stredné opravy, v júni a decembri. Vo valcovni je každé tri roky aj takzvaná veľká oprava, ktorá je tak pomenovaná z časového hľadiska. Je spôsobená nutnou výmenou nísteje karuselovej pece a kompletnou výmenou dierovacieho lisu. V prevádzkarni ťaháreň rúr je priorita upriamená na žíhacie pece a moriarne v dielňach 1 a 2. Ostatné sólo zariadenia a ich opravy sú posudzované veľmi individuálne.

Ako prebiehali plánované opravy v poslednom období? Darilo sa vám uskutočniť všetko podľa plánov? Ktoré opravy dopadli dobre, kde šlo všetko bez problémov a pri ktorých ste sa mali viac práce, ako ste predpokladali?

– V poslednom období nám plánovanie opráv a ich realizáciu komplikuje Covid. Je vysoká absencia zamestnancov ŽP a.s., ale hektické chvíle zažívame aj pri komunikácii s externými firmami, keď sľúbený výkon nie je realizovaný z dôvodu pozitivity na Covid – zamestnancov, prípadne blízkych osôb. Preto sa nie všetko darí realizovať načas, keďže vždy chceme realizovať úplný rozsah opráv.

Opakované stredné a generálne opravy na technologických zariadeniach ťahárne rúr máme dostatočne zvládnuté a ich časový rámec a kvalita sú na vysokej úrovni. V aktuálnom roku bola zrealizovaná generálna oprava chladiacich kanálov na žíhacej pece č. 6 a stredné opravy na žíhacej peci č. 4 a 7.

Realizované generálne opravy nám v poslednom období komplikuje nutnosť splnenia minimálnych bezpečnostných požiadaviek na strojné zariadenie. Tu je potrebné zneprístupniť pohyb a dotyk obsluhy s najmä rotujúcimi, ale aj inými pohyblivými časťami zariadení. Tento jav si možno všimnúť pri inštalovaní nových oplotení a optických závor nielen na nové linky, ale aj po generálnych opravách.

Čím žijete v týchto dňoch?

– V súčasnosti máme plné ruky práce s prípravou najväčších opráv v oceliarni a valcovni bezšvíkových rúr. Je potrebné zabezpečiť včasnú dodávku objednaných náhradných dielov. Keďže nevieme všetky opravy zabezpečiť vlastnými kapacitami, objednávame si tieto výkony u externých firiem. Musíme sa tiež pripraviť na to, ak bude Brezno v čase opráv čierny okres. V takom prípade je komplikáciou, kde bude ubytovaných približne 120 externých zamestnancov.

Čo vás ešte do konca aktuálneho kalendárneho roka čaká?

– Tento rok v oceliarni plánujeme výmenu pecného transformátora EAF 50MVA. Zakladať budeme aj repasovaný transformátor z ETD Plzeň, ktorý na určité obdobie nahradí nový transformátor vyrobený v tej istej firme. Vo valcovni bezšvíkových rúr budeme vymieňať stator 2MW motora Siemens M1 pretlačovacej stolice, kde repasovaný stator nahradí pôvodný z roku 1976. Robíme všetko pre to, aby sme opätovne zvládli opravy podľa požiadaviek výrobných prevádzkarní v plnom rozsahu a za daný časový úsek.

 

Revízia prepínačov odbočiek na pecnom transformátore EAF 50MVA. Foto: I. Farárik
Revízia prepínačov odbočiek na pecnom transformátore EAF 50MVA. Foto: I. Farárik