Poznáme víťazku čitateľskej súťaže

Pri príležitosti významného 180-ročného jubilea podbrezovských železiarní ste sa vo firemných novinách mali možnosť zapojiť do čitateľskej súťaže. Žrebovali sme v každom kole a ocenených bolo dvadsaťštyri z vás. Ceny do jednotlivých kôl venovali riaditelia dcérskych spoločností a riaditelia jednotlivých úsekov. Vyvrcholením našej celoročnej čitateľskej súťaže je Cena generálneho riaditeľa ŽP a.s., Vladimíra Sotáka. Do žrebovania sa dostali tí súťažiaci, ktorí správne odpovedali na dvadsaťštyri otázok, mohli využiť aj náhradné kupóny. Z vyše tisíc kupónov, ktoré sa dostali do žrebovania, bola za prítomnosti Mgr. Anny Práznovskej z právneho odboru, vyžrebovaná Zuzana Babničová z prevádzkarne doprava.

Čo vás podnietilo k rozhodnutiu zapojiť sa do čitateľskej súťaže?
– Do súťaže som sa zapojila hlavne preto, že som to chcela skúsiť a tajne som dúfala, že možno vyhrám aj nejakú cenu. Ale že to bude Cena generálneho riaditeľa, to sa mi ani nesnívalo.

Máte pocit, že vás to o niečo obohatilo?
– Určite áno. V každom ďalšom kole som sa dozvedala zaujímavosti z histórie podbrezovských železiarní a rozšírila som si tak obzor o fabrike, v ktorej pracujem.

Vaše želanie materskej firme k jubileu?
– Je to výročie, ktorým sa na Slovensku môže pýšiť len málo fabrík. Železiarňam k 180. výročiu založenia želám, aby prekonali všetky krízy, aby mali perspektívu fungovania do ďalších desaťročí. Nech majú stále dobré vedenie a šikovných zamestnancov. Prajem všetkým hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, pohodu, pozitívne myslenie, také dôležité v dnešných časoch a zároveň prajem požehnané vianočné sviatky.

Zuzane Babničovej blahoželal a cenu odovzdal Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ. Foto: I. Kardhordová