Polrok v dcérskej spoločnosti KBZ s.r.o.

 

S Ing. Andrejom Orolínom, konateľom KBZ s.r.o.

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Napriek problémom s klesajúcim odbytom a následným príchodom COVIDU-19 sa nám podarilo udržať predaj tovaru natoľko, aby nebol narušený chod celej spoločnosti, a tým pádom aj zamestnanosti. A to i napriek nedostatočnej podpory od štátu.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?

– Je čas prázdnin, zamestnanci čerpajú dovolenky, takže pracujeme v dovolenkovom režime. Toto obdobie využívame na opravy a servis nami používanej recyklačnej a obslužnej techniky, aby bola pripravená na obdobie po dovolenkách.

Aké sú vaše vyhliadky do druhej polovice roku 2020?

– Pri neustále klesajúcom odbyte nás čaká veľmi ťažké obdobie. Budeme dúfať, že sa ekonomika po COVIDE-19 naštartuje a budeme sa snažiť udržať spoločnosť aspoň na rovnakej úrovni, ako prvý polrok.