Pohľad na Slovenský betlehem vzbudzuje radosť zo života

 

Uplynulé mesiace poznamenané koronakrízou nás ovplyvnili pri rozhodovaní, kde na tohtoročnú dovolenku. Väčšina Slovákov z opatrnosti necestuje za hranice, ale volí cestu spoznávania našej krajiny. Je skutočne nádherná a ponúka množstvo zaujímavostí a čarovných miest.

Ak sa túžite oboznámiť s našou bohatou históriou, inšpiráciou bude návšteva Rajeckej Lesnej. Vďaka obdivuhodnému monumentálnemu rezbárskemu dielu majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc sa vám tu naskytne úchvatný pohľad na život Slovákov v minulosti, prostredníctvom Slovenského betlehemu.

Ilustračné foto: O. KleinováSlováci prijali kresťanstvo už v 9. storočí a udržali si ho po celé generácie. Budovali hradiská a osady, obrábali pôdu a chovali dobytok.

Neskôr vystavali mestá, hrady, kostoly i honosné meštianske domy. Ale väčšina obyvateľov žila napriek tomu na vidieku v chudobných drevených domoch, kde si po stáročia uchovávala svoje zvyky a obyčaje.

Na ploche osem a pol metra dlhej, dva a pol metra širokej a tri metre vysokej sa majstrovi podarilo včleniť do biblického prostredia obrazy zo života slovenského ľudu v minulosti.

Scéna Božieho narodenia sa nachádza uprostred a je začlenená do obce Rajecká Lesná. Okolo nej sú zastúpené všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími miestami a pamiatkami. Hrady Devín, Bratislava, Trenčín, Orava, katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej Kapitule, Košiciach a iné. V pozadí sa týči Kriváň, jeden z tatranských štítov, ktorý je symbolom slovenskej krajiny.

V Slovenskom betleheme každý objaví kus svojho domova, jeho históriu i tradície. Zobrazuje život na Slovensku, remeslá, ktorými sa ľudia živili, národné kroje, zvyky a spôsob života v deň všedný, ale i sviatočný.

Tristo postavičiek, z ktorých sa polovica pohybuje, znázorňuje prostého človeka, z ktorého dýcha neuveriteľný optimizmus a radosť zo života, ale aj z práce, čo v dnešnej realite mnohým ľuďom na Slovensku chýba.