Spomienky

 

SPOMIENKY 

 

Vierka_Horcikova

Dňa 14. októbra sme si pripomenuli smutné prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša drahá kolegyňa

Vierka HÔRČIKOVÁ z Vajskovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

***

Jozef_Hrban„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije stále spomienkami.“
Dňa 24. októbra uplynulo deväť rokov, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef HRBÁŇ z Lopeja.

S láskou a vďakou spomína manželka, dcéra s manželom, vnučka Charlotte a ostatná rodina.

***

Katarina_PetkovaDňa 26. októbra sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná mama, stará a prastará mama

Katarína PEŤKOVÁ z Hronca.

S láskou a úctou spomíname. Syn a dcéra s rodinami.

 

***

Milan_SrnkaDňa 29. októbra sme si pripomenuli štrnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Milan SRNKA z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku s modlitbou.

S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

***

Katarina_SpilakovaDňa 10. novembra si pripomenieme piate výročie odvtedy, ako nás opustila naša drahá mama, stará a prastará mama

Elena ŠPILÁKOVÁ z Podbrezovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s úctou a láskou