Spomienky

 

SPOMIENKY 

 

Dňa 29. novembra uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 8. decembra uplynie päť rokov od náhlej smrti

Dariny KUNOVEJ z Predajnej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Spomínajú mama, manžel Ľubomír, syn Marek, brat Pavol a sestra Janeta.

„Zostalo len ticho, v očiach slzy a v srdci žiaľ“.

Dňa 9. decembra si pripomenieme smutné šieste výročie odvtedy, ako nás navždy opustila

Eva ŽECOVÁ z Brezna.

Spomína manžel a deti s rodinami

Dňa 16. decembra si pripomenieme päťnásť rokov, ako nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec

Otakar BREJZA z Piesku.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Dňa 23. decembra uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, zať a brat

Robert SOJAK z Brezna, Mazorníkova

S láskou spomína manželka Anna a ostatná rodina