Poďakovania a pozdravy od bývalých zamestnancov

Mäsové balíčky potešili nielen súčasných, ale aj bývalých zamestnancov našej spoločnosti. Dôkazom je množstvo telefonátov, pozdravov a mailov, ktoré sme do redakcie dostali. Naši dôchodcovia ďakujú vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, že na nich nezabúda ani po rokoch. Nakoľko poďakovaní bolo veľa, nedajú sa uverejniť všetky. Preto sme sa rozhodli vybrať aspoň niektoré, ktoré nám prišli do redakčnej pošty.

Viac ako dvadsať rokov bývam v Liptovskom Mikuláši. Ako bývalý zamestnanec som hrdý na to, že doteraz som nepočul o inej firme porovnateľnej so Železiarňami Podbrezová. Keď známym hovorím, že som 24 rokov na dôchodku a pravidelne dostávam závodný časopis, nechcú mi veriť. No tohoročná zásielka prekvapila už aj mňa. Cením si, že v dnešnej dobe, keď vašu prevádzku komplikujú problémy s elektrinou a plynom a napriek ťažkej situácii posielate drahé balíky dôchodcom, ktorí u vás už dávno nepracujú. Samozrejme, balíček ma veľmi potešil a ďakujem nielen zaň, ale aj za časopis a kalendáre, ktoré mi pravidelne posielate. Osud železiarní ma stále zaujíma. Prajem vám, aby ste aj v budúcnosti zvládali všetky problémy ako doteraz. Želám vám úspechy v ďalších rokoch a ešte raz ďakujem.

Peter Piar

***

Po návrate z predvianočného nákupu sme boli zaskočení návštevou zamestnancov Železiarní Podbrezová, ktorí sa ohlásili bytovým telefónom.

„Asi nám chcú doniesť kalendár,“ vravím manželke. „Veď na nás ešte nikdy nezabudli,“ dodal som. Vedel som od suseda, že pracovníci železiarní dostali pekné hodnotné vianočné darčeky. No to, že si takýmto spôsobom uctia aj nás, ktorí sme už pár rokov na dôchodku, mi ani vo sne nenapadlo.

Preto chcem aj touto cestou poďakovať za milú pozornosť tým, ktorí si na nás dôchodcov spomenuli a zaželať všetkým naďalej nemalé úspechy v ich podnikateľskom snažení, veľa zdravia v postcovidovom období a tiež, vzhľadom na situáciu neďaleko našich hraníc, život v mieri, aby všetky tieto želania mohli byť uskutočniteľné.

Ešte raz s úctou ďakujem.

Bývalý zamestnanec Jaroslav

***

Ďakujem vedeniu Železiarní Podbrezová za milé vianočné prekvapenie pre dôchodcov. Prajem vám všetkým z celého srdiečka zdravie a do nového roku všetko len to najlepšie. Ďakujem.

Milada Mačkinová

***

Srdečne ďakujeme za vianočný balíček a prajeme vedeniu Železiarní Podbrezová veľa zdravia a úspechov v novom roku.

Rodina Kránerová

***

Chcel by som sa poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za mäsový balíček, ktorý som, hoci som už pár rokov na dôchodku, od vás obdržal. Veľmi ma potešilo, že na nás nezabúdate. Prajem vám veľa úspechov a zdravia v práci i v osobnom živote. Nech sa vám darí. Ešte raz za všetko srdečne ďakujem.

Ladislav Borovič

***

Chcem sa úprimne poďakovať vedeniu Železiarní Podbrezová a.s, na čele s generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom za milé prekvapenie v podobe vianočného darčeka. Bolo to ozaj prekvapenie, že si niekto na vás spomenie po dvadsiatich rokov na dôchodku. Ešte raz veľká vďaka.

Rudolf Saksa

***

Vážená redakcia Podbrezovanu,

chceme vám poďakovať za vydávanie dobrých novín a súčasne aj vedeniu Železiarní Podbrezová za vianočné balíčky, ktoré nás, bývalých zamestnancov, veľmi potešili. Do roku 2023 prajeme podbrezovským železiarňam a ich zamestnancom veľa spokojnosti, zdravia a dobré hospodárske výsledky.

Šťastný nový rok 2023 želá Miroslav Veselko s manželkou Jarmilou

***

Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za milé vianočné prekvapenie v podobe mäsových balíčkov. Taktiež ďakujeme tým, ktorí nám ich pred vianočnými sviatkami doručili. Pozornosť od nášho bývalého zamestnávateľa nás potešila. Želáme veľa pracovných úspechov.

Jozef Bílik, Helena Dandulová, Marián Javorčík, Nadežda Ježeková, Milan Kobela, JUDr. Elena Kollárová, Rudolf Kološta, Mária Kováčiková, Margita Majerová, Dušan Molčan, Marta a Ondrej Repkovci, Miroslav Tapajčík, Jozef Ťažký, Pavel Vlček, Peter Zifčák – dôchodcovia z bytového domu na Ulici Fraňa Kráľa 1222/2, Brezno.