Poďakovania

Touto cestou by sme sa radi poďakovali vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. a tiež kolegom nášho otca Ľubomíra Vaňa, ktorí mu v nočnej zmene z 2. na 3. novembra pomohli zachrániť jeho život v ťažkej chvíli. Poďakovanie patrí aj posádke RZP za urgentný, nočný prevoz do Banskej Bystrice. Ešte raz ďakujeme.
Rodina Vaňová
———————
Ďakujem podpredsedovi Predstavenstva a ekonomickému riaditeľovi ŽP a.s. Ing. Marianovi Kurčíkovi a primárovi neurológie MUDr. Ivanovi Droppovi za ľudský prístup, ústretovosť a ochotu riešiť môj zdravotný problém. Ďakujem aj Mgr. Štefánii Lenártovej.
S úctou Monika Králiková