Automatizované váhy v ŽP a.s.

 

Nová automatizovaná váha pribudla v starom aj novom závode.
Nová automatizovaná váha pribudla v starom aj novom závode. Foto: A. Nociarová

 

V marci tohto roku bola v areáli starého závodu do prevádzky uvedená automatizovaná, samoobslužná váha, ktorá slúži na interné váženie vozidiel s prísadami pre prevádzkareň oceliareň, vývoz odpadov na skládky a v neposlednom rade pre externé váženie nakládky kontinuálne odlievaných oceľových blokov. V septembrové víkendy bola do prevádzky uvedená aj samoobslužná váha v novom závode. Softvér pre váhy bol vyvinutý v spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP Informatika s.r.o.
Na základe zvyšujúcich sa požiadaviek na organizáciu a expedíciu rúr bol v minulom roku otvorený automatizovaný sklad rúr – AS3 v starom závode. Vzhľadom k tomu, že sa tým zvýšil počet vážení pre nakládku, bola váha v starom závode plne vyťažená. Bolo nutné uvažovať o novom, rýchlejšom a modernejšom systéme. Vo vedení spoločnosti bolo rozhodnuté o umiestnení novej automatizovanej váhy v starom závode a neskôr aj v novom závode. Prevoz interných materiálov bol tak výrazne zjednodušený.
Viac o príprave a fungovaní váh nám povedala Mgr. Zuzana Karaková, vedúca referátu vstupnej kontroly:
– Samoobslužné váhy slúžia hlavne pre vnútropodnikové potreby ŽP a.s. Otvorením skladu AS3 sa v priestoroch starého závodu, pri vážení, tvorili kolóny. Spočiatku sa uvažovalo o opravení staršej váhy pri zásobovaní, v starom závode. Vo vedení však bolo rozhodnuté o novej automatizovanej váhe. Softvér bol vyvinutý v spolupráci so ŽP Informatika s.r.o. a váha funguje na nasledovnom princípe:
Pri vážení vozidiel v rámci ŽP a.s., ktoré vyvážajú rôzne druhy odpadu na skládky alebo prísady pre prevádzkareň oceliareň, musí šofér disponovať dokladmi pre interné váženie, ktoré sa vypisujú v informačnom systéme príslušnej prevádzkarne alebo odborného útvaru. Do systému je potrebné naviesť evidenčné číslo vozidla, označenie prívesu a materiál, ktorý je prevážaný. Vodič si následne z informačného systému vyberie príslušný doklad a uskutoční sa váženie.

 

Váženie je možné len po identifikácii vodiča čipovou kartou
Váženie je možné len po identifikácii vodiča čipovou kartou

Výrazne sa tak skrátil čas váženia, pretože predtým to fungovalo tak, že vážnik musel sám naviesť vozidlo do systému, odvážiť ho prázdne a následne aj plné. Okrem vnútropodnikových potrieb slúži samoobslužná váha aj pre nakládky kontinuálne odlievaných blokov pre tuzemsko a Českú republiku. Váha v starom závode je prístupná len do 18. hodiny, takže ak bola nakládka realizovaná neskôr, vodič musel dokončiť nakladací proces v novom závode. Vďaka samoobslužnej váhe tak môže urobiť aj po 18. hodine, a to priamo na mieste nakladania v starom závode – vodiča zaevidujú a váži sa sám.
Váha disponuje optozávorami a semaformi, takže vozidlo je pri vážení korigované a v prípade nesprávneho státia usmerňované vo vážnom domčeku.
Váha je zabezpečená kamerami rozpoznávajúcimi evidenčné číslo vozidla, ktoré je automaticky overované voči EČV priradenému k čipovej karte vozidla. Automatické váženie je možné realizovať iba vtedy, keď sa vodič identifikuje čipovou kartou vozidla a zamestnanca alebo v prípade nakládky kontinuálne odlievaných oceľových blokov návštevnou kartou.
Rovnaká váha bola do prevádzky uvedená aj v novom závode, počas septembrových víkendov. Počas skúšobnej prevádzky boli začaté reálne váženia v samoobslužnom režime, vzhľadom na dobrú úroveň poznania vodičov a vystavovateľov dopravných listov.