S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.

Zákazníci majú záujem o rýchle, presné a ekonomicky efektívne riešenia prepravných požiadaviek

 

Pani riaditeľka, beží už ôsmy mesiac tohto roka. Ako hodnotíte toto obdobie vo vašej spoločnosti?
– Bolo to obdobie rastúceho dopytu po doprave v rámci celej Európy. Ponuky prepráv prekračovali ponuky voľných kapacít vozidiel. Nepomer medzi vysokým množstvom prepráv a nedostatkom dostupných kapacít nákladných vozidiel vytváral zároveň tlak na ceny za prepravy. Tie, okrem iného, ovplyvňuje aj každoročné zvyšovanie sadzby mýta v krajinách Európy a rozširovanie spoplatnenej siete. Napríklad Nemecko má takmer štyridsať tisíc kilometrov spolkových ciest, čo je ekvivalent ciest 1. triedy, a tie od druhej polovice minulého roku kompletne podliehajú elektronickému cestnému mýtu. Za sedem mesiacov tohto roku sme do Nemecka obstarali takmer deväťsto prepráv, čo je najviac vývozov v porovnaní s ostatnými štátmi. Zároveň je pre nás Nemecko dôležitá tranzitná krajina.
Ďalším príkladom je Francúzsko, kde od februára tohto roku došlo k zvýšeniu sadzieb mýta, v závislosti od prejdenej trasy a správcu komunikácie, až do štyroch percent.
Francúzsko je zároveň tranzitnou krajinou pre dopravcov vykonávajúcich prepravy do Veľkej Británie. Týchto dopravcov sa začiatkom marca nemilo dotkol protest francúzskych colníkov, ktorí sa snažili v prístavoch Calais a Dunkerque nasimulovať kontrolný režim vozidiel, ktorý by nastal po tvrdom brexite. Následkom sprísnených kontrol čakali v rade stovky kamiónov (niektoré zdroje uvádzajú tisíce), čo znamenalo niekoľko hodinové oneskorenie a posunutie termínov vykládok. Situáciu navyše zneužívajú utečenci, ktorí sa snažia vniknúť do stojacich nákladných vozidiel, a preto mnohí dopravcovia do týchto krajín prestali jazdiť.
Iným príkladom sú pokuty za trávenie štyridsaťpäť hodinového času odpočinku vo vozidle, čo niektoré krajiny považujú za nedostatočné a za porušenie sa udeľujú vysoké pokuty ako za nedodržanie týždenného času odpočinku. Od februára tohto roku sa k týmto krajinám pridalo aj Španielsko.
Vyššie uvedené bolo len pár príkladov pre predstavu, že každá krajina má svoje špecifiká, ktoré ovplyvňujú nielen obstaranie a cenu, ale aj samotný priebeh prepravy. Sú to dôležité informácie, ktoré potrebujeme vedieť a s ktorými pracujeme, aby sme tieto špecifiká zosúladili s požiadavkami zákazníka a poskytli mu čo najlepšiu službu.

 

 

V tomto roku bolo zrealizovaných aj sedemnásť nadrozmerných prepráv do Talianska, kde sme doteraz tento druh prepravy nezabezpečovali.

 

Darí sa vám napĺňať plány, ktoré ste si stanovili na začiatku roka?
– Naplánované ekonomické ukazovatele boli splnené a aj prekročené. Za sedem mesiacov tohto roku sme obstarali 4 993 prepráv, po ceste aj po železnici, za viac ako 7 miliónov eur a so ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám za predaj vlastných služieb.
Z uvedeného počtu zrealizovaných prepráv bolo 4 218 exportov do dvadsiatich krajín Európy a 775 importov z ôsmich krajín na Slovensko. Podiel železničnej prepravy predstavoval necelých 30 tisíc ton tovaru na 569 vagónoch smerujúcich najviac do Nemecka, ale tiež do Rakúska a belgického prístavu v Antverpách.
Počas siedmich mesiacov tohto roku bolo zrealizovaných päťdesiatdeväť nadrozmerných prepráv do šiestich krajín Európy, vrátane Slovenska (najviac, tridsaťjeden prepráv, do Rakúska). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku je to celkovo o šestnásť prepráv viac. Tento nárast nás teší o to viac, že tohto roku bolo zrealizovaných aj sedemnásť nadrozmerných prepráv do Talianska, kde sme doteraz tento druh prepravy nezabezpečovali.
V tomto roku sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s rakúskym dopravcom, ktorý do Talianska vie získať potrebné povolenia a je ochotný s nami spolupracovať. Získať povolenia pre nadrozmernú prepravu v Taliansku je administratívne, časovo i finančne náročný proces, a preto je týchto dopravcov veľmi málo.
Za vynaložené úsilie a doposiaľ dosiahnuté výsledky chcem poďakovať všetkým mojim kolegom. Verím, že pokračovaním v zodpovednom prístupe k práci tohtoročné ciele a plány spoločne splníme.

Čo bude vašou prioritou do konca roka?
– Momentálne máme rozpracované zmluvy so železničnými spoločnosťami, nakoľko nám tohto roku končia dvoj a trojročné súčasné kontrakty. Opäť chceme uzavrieť zmluvy na dlhšie obdobie s čo najlepšími podmienkami a cenami pre zákazníka. Možnosť prepravy aj cena záleží od množstva tovaru a špecifikom našich zmlúv tiež je, že nemáme pravidelné vlaky ani jednotlivé vagóny a pracujeme len s určitým predpokladom.
V skutočnosti potom potrebujeme získať trasu pre konkrétnu prepravu podľa požiadaviek zákazníka a voľné koľaje v určitom termíne nie sú samozrejmosťou. Železnica tiež nevie garantovať časy dodania, čo je problémom hlavne pri preprave tovaru do prístavov.
Aby sa železniční aj cestní dopravcovia udržali na trhu, musia čeliť výzvam a orientovať sa na inovácie, tak technologické ako aj organizačné. Neustále zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu, efektivitu a pružnosť fungovania distribučného reťazca kladú rastúce nároky na všetkých poskytovateľov služieb v logistike.
ZANINONI SLOVAKIA ako zasielateľ je súčasťou tohto reťazca, kde viac ako kedykoľvek predtým je vyzdvihovaná komplexná znalosť problematiky, nadštandardný vzťah medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, vrátane náhľadu do špecifík jeho podnikania, čo v našom prípade je logistika v metalurgickom sektore priemyslu.
Prvoradou našou úlohou teda je v konkrétnych podmienkach daných trhom obstarať prepravy tovaru podľa požiadaviek zákazníkov. Tí majú záujem o rýchle, presné a ekonomicky efektívne riešenia svojich prepravných požiadaviek.