Platby zaokrúhľujeme už takmer dva mesiace

Ilustračné foto: pexels.com

Medenáky, medenáče, drobáky… Jedno a dvojcentové euromince nie sú príliš obľúbené a mnohí volajú po ich zrušení. Slovákom dokonca prekážajú najviac zo všetkých krajín eurozóny.

Ak patríte k skupine ľudí, ktorí sú za ich koniec, začiatok letných prázdnin vás potešil. Vašej pozornosti určite neuniklo, že od 1. júla 2022 sa nákupy platené v hotovosti zaokrúhľujú. Slovensko sa tak pridalo ku krajinám ako Taliansko, Holandsko, Írsko, Fínsko a Belgicko, ktoré obeh spomínaných mincí obmedzili.

Zrejme ste si už na zmenu zvykli, pripomeňme si však, ako obchodníci nákupy zaokrúhľujú. Ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, platba sa zaokrúhli nadol. Ak troma, štyrmi, piatimi, šiestimi a siedmimi, zaokrúhlenie je na päť centov. V prípade, že si nakúpite tovar a jeho cena sa končí ôsmimi alebo deviatimi centami, výsledná suma bude zaokrúhlená nahor.

Nákupy platené kartou alebo mobilným telefónom sa nezaokrúhľujú. V prípade kombinovanej úhrady, čiže časť nákupu platíte kartou a časť v hotovosti, obchodník vám zaokrúhli iba tú, ktorá je platená v hotovosti.

Ale pozor. Jednocentovky a dvojcentovky sú naďalej zákonným platidlom v krajinách eurozóny, čiže obchodníci ich musia prijať, no pri nákupe vám ich už nevydajú. Úplné zrušenie môže navrhnúť len Európska komisia.

A čo si sľubujú odborníci a ekonómovia od obmedzenia používania týchto mincí? Najmenšie mince často strácame, a tak končia na ulici, v prírode a znečisťujú životné prostredie. Ich obmedzeným používaním sa zníži spotreba plastových vreciek, kde boli balené. Z ekonomického hľadiska sa šetria náklady na balenie, spracovanie, manipuláciu či prepravu.

Slovensko už má skúsenosť s obmedzením, respektíve úplným zrušením konkrétnych mincí. V roku 2003 boli z obehu stiahnuté desať a dvadsaťhalierové mince.