Otvárame vede bránu

 

Žiaci základných škôl počas súťaže

 

„Otvárame vede bránu“ je názov súťaže, ktorú zorganizovalo Súkromné gymnázium ŽP pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Prvé, teoretická časť, sa realizovalo ako domáce kolo v priebehu októbra až decembra.

Žiaci sa museli popasovať s otázkami z biológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky a matematiky. Úspešní riešitelia boli pozvaní na praktickú časť, ktorá sa uskutočnila 22. januára na pôde Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej.

Žiaci museli preukázať nielen vedomosti, ale aj praktické zručnosti v oblasti prírodných vied. Niektoré úlohy zvládali ľahšie, s niektorými viac, či menej úspešne bojovali.

Za preukázané znalosti boli tí najlepší ohodnotení vecnými cenami: 1. Filip Žitňák – ZŠ K. Jarunkovej, Podbrezová; 2. Mária Babeľová – ZŠ a MŠ Závadka nad Hronom; 3. Viktor Vido – ZŠ s MŠ T. G. Masaryka, Ľubietová; 4. Adam Černák – ZŠ a MŠ Pionierska 4, Brezno.

Krásne ceny získala aj škola, ktorej žiaci patrili medzi najúspešnejších riešiteľov tejto súťaže – Základná škola Kláry Jarunkovej, Podbrezová. Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa školských aj mimoškolských úspechov.