Ľudské práva ako dôležitá súčasť nášho života

 

Napriek tomu, že žijeme v modernom svete, ľudské práva sú denne porušované. Jednou z možností ako ich dostať do povedomia a posilniť ich dodržiavanie je cielená práca s mladými ľuďmi. Prostredníctvom zaujímavých aktív s mládežou pracuje aj IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Ide o štátnu inštitúciu riadenú priamo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. IUVENTA organizuje mnohé olympiády pre stredoškolákov, a jednou z nich je Olympiáda ľudských práv. Zúčastnila sa jej aj naša žiačka gymnázia Viktória Krakovská z III.H triedy, ktorá z krajského kola postúpila na celoslovenské.
Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv, najmä mládeži pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty, medzi ktoré napríklad patrí aj zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, empatia, solidarita s inými či odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách. Olympiáda ľudských práv stredoškolskej mládeže je realizovaná písomnými a ústnymi súťažnými formami, a to testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov a situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv (OĽP) je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže, a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

Viktória sa začiatkom apríla zúčastní celoštátneho kola
Viktória sa začiatkom apríla zúčastní celoštátneho kola

Krajským kolom úspešne prešla aj študentka nášho gymnázia, Viktória Krakovská, ktorá sa s nami podelila o svoje dojmy: „Na olympiádu som sa prihlásila, pretože sa chcem problematike ľudských práv venovať aj v budúcnosti. Ľudské práva sú niečo, čo ľudia berú ako samozrejmosť. Bohužiaľ, nie všade vo svete sú si ľudia rovní a nemajú ani rovnaké práva. Aby nastala zmena, treba o tom hovoriť. Sme mladá generácia, ktorá má celý život pred sebou a verím, že pokiaľ sa budeme snažiť, môžeme niečo zmeniť. Ja sa snažím nevnímať ľudské práva ako niečo dané ústavou, ale ako dôležitú súčasť našich životov, o ktorú sa musíme starať, aby sme si ju udržali.
Krajského kola OĽP som sa zúčastnila 6. februára. Bol to druhý ročník, do ktorého som sa zapojila, avšak ten prvý nebol až tak úspešný. Z tohto dôvodu som neočakávala postup ani tento rok. O to viac ma potešil. Písomná časť je zameraná viac na Európsku úniu, rôzne medzinárodné dohovory a zákony. Ústna časť pozostáva z dvadsiatich téz, ktoré opisujú aktuálne danie na Slovensku a v Európe. Zastúpené boli napríklad Nežná revolúcia, moderná európska demokracia, zmeny volebných zákonov na Slovensku, rasová a etnická diskriminácia, násilie na ženách a domáce násilie, teroristické útoky, ale aj ako štátne či európske inštitúcie pristupujú k osobám so zdravotným postihnutím alebo stále čoraz aktuálnejšia téma, a to právo na zdravé životné prostredie.
Súťažiaci si žrebujú jednu z nich a majú desať minút na obhajobu svojho názoru na daný problém. Olympiády akéhokoľvek druhu sú podľa mňa aj skvelou prípravou na maturitu, pretože sú koncipované rovnako. Tak isto je to aj príležitosť rozšíriť si obzory, zistiť koľko toho ešte nevieme alebo naopak, ako veľa vieme v porovnaní s inými študentami.“
Celoštátne kolo 22. ročníka Olympiády ľudských práv sa uskutoční 6. – 8. apríla a Viktórii budeme držať palce.