Mladí košickí hutníci na návšteve

 

Študenti v hutníckom múzeu: objektívom : I. Kardhordovej
Študenti v hutníckom múzeu: objektívom : I. Kardhordovej

 

 Vo štvrtok, 12. apríla, nás navštívili žiaci druhého a tretieho ročníka odboru hutník operátor Strednej odbornej školy Košice – Šaca. Škola pripravuje odborníkov v študijných odboroch hutníckeho, strojárskeho a elektrotechnického zamerania a je hlavnou partnerskou školou U.S. Steel Košice. Prešli si obhliadku oceliarne, nazreli do výrobného procesu a dozvedeli sa niečo z našej bohatej, takmer stoosemdesiat ročnej histórie. Aké dojmy v nich zanechali železiarne sme sa opýtali Bc. Júliusa Luxa, majstra odbornej výchovy pre profesiu hutník operátor.

„Musím povedať, že nielen mne, ale aj žiakom sa tu veľmi páčilo. Podobne ako žiaci vašej súkromnej školy praxujú v železiarňach, aj naši chodia na prax do US Steel Košice, veď predsa v tomto odvetví je prax nutnosťou, lebo teória nestačí. Po škole majú taktiež možnosť sa tam zamestnať. S prehliadkou boli spokojní. Povedali, že u vás je taká priateľskejšia atmosféra, je to asi tým, že je to o niečo menšie. Veľmi chválim čistotu na pracovisku, všetko bolo pekné, upravené, čisté a nebolo vidno žiadny prach či neporiadok. Táto exkurzia je pre mňa ako majstra a pre moju kolegyňu učiteľku veľmi podstatná. Pri vysvetľovaní hutníckeho procesu sa mám na čo odvolať. Hlavne je to tu diametrálne odlišné pretože tu máte elektrickú oblúkovú pec a v USS sa oceľ vyrába v kyslíkovom konvertore, čo je výroba na úplne inej báze. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme vaše  železiarne navštívili.

Som veľmi rád, že žiaci vedeli čo vidia, ako proces funguje, predsa len sú to hutníci, takže sa na to nepozerali ako na niečo nezvyčajné, hoci aj pre laika musí byť obhliadka oceliarne veľmi zaujímavá.

Ďalšou výhodou je, že po tejto návšteve môžu naše hodiny prebiehať aj trošku inak. Budú môcť porovnávať výrobne procesy ocele. Dôležité pre nich bolo, nielen teoreticky, ale hlavne na vlastné oči vidieť, že oceľ sa dá vyrábať rôznymi spôsobmi.

Veľmi nás zaujala aj vaša bohatá história, ktorú sme videli v múzeu. Je zaujímavé vidieť, čím si železiarne za tie už pomaly dve storočia prešli. Veľa ľudí si to možno neuvedomuje, ale hutníctvo je dôležitým odvetvím. Teší ma, že z dnešnej prehliadky si odnášame bohaté skúsenosti.“