Novinky z NsP Brezno

 

Vzdelávanie zamestnancov je jednou z priorít

Koncom januára zástupca firmy Slovanet, a.s. Ing. Peter Ličko, odovzdal do rúk nášho riaditeľa, Ing. Jaroslava Mačejovského, sponzorský dar – moderný full HD 3LCD projektor Epson s WUXGA rozlíšením. Projektor bude v nemocnici slúžiť na vzdelávanie zamestnancov a organizovanie odborných seminárov. Naša nemocnica zároveň pripraví obnovu veľkej zasadacej miestnosti, v ktorej sa bude premietať na veľké trojmetrové plátno.

Vzdelávanie zamestnancov patrí k jednej z priorít vedenia nemocnice. Dôležitá je pre nás aj spolupráca s jednotlivými regionálnymi komorami medicínskych pracovníkov. Na prednáškach si tak budeme môcť pozrieť oveľa jemnejšie a detailnejšie medicínske snímky, fotky a obrázky.

 

KPR figurína

Nemocnica z výťažku vianočnej verejnej zbierky a z vlastných finančných prostriedkov zakúpila figurínu Ambu SAM na nácvik prvej pomoci (kardiopulmonálnej recuscitácie – KPR). Figurína bude slúžiť predovšetkým na pravidelné obnovovanie si zručností KPR nemocničných zdravotníckych pracovníkov, ako i členov posádok ambulancií záchrannej zdravotnej služby prevádzkovanej nemocnicou.

Figurína má potrebný hygienický systém a vizuálny monitoring správneho vykonania KPR (farebný mechanický indikačný prúžok, umiestnený v spodnej oblasti trupu figuríny). Ambu SAM je nielen samostatná figurína na nácvik KPR, ale naviac umožňuje aj tréning aplikácie elektród AED defibrilátora. Je dokázané, že realistický nácvik prvej pomoci na resuscitačných figurínach zaisťuje lepšie výkony a vyššiu mieru zapamätania si poznatkov z oblasti záchrany ľudského života.

Figurína umožňuje nácvik nepriamej masáže srdca, dýchanie „z úst do úst“ v rámci základnej KPR a nácvik predýchavania pacienta pomocou ručne kriesiacich prístrojov cez tvárovú masku pri ALS (adventure life support).

Všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie tejto figuríny, vedenie nemocnice ďakuje.