Otvárame novú čitateľskú súťaž

 

Píše sa rok 2018. Naše priania na jeho začiatku sú rôznorodé, no väčšina z nás si želá najmä zdravie. Znie to síce ako klišé, ale aj keď zdravie nie je všetko, bez neho je všetko ničím.

Na začiatku každého nového roka bilancujeme, aký bol ten predchádzajúci, a aj keď bol dobrý, stále si želáme, aby bol ten ďalší ešte lepší. Dávame si nové predsavzatia a spravidla sa ho darí plniť najmä tým, ktorí o tom nezvyknú hovoriť.

Nový rok sme odštartovali aj v redakcii. Už tradične sa v prvom čísle našich firemných novín  dočítate o tom, ako hodnotia uplynulý rok riaditelia našich spoločností, ale aj vedúci jednotlivých výrobných, obslužných prevádzkarní a ostatných útvarov ŽP a.s.

Naša novoročná anketa je pomerne obsiahla, preto sme ju rozdelili do dvoch čísel. V historickom kalendári sa dozviete, aké jubileá si v tomto roku pripomenieme. V prvom vydaní sme došli do päťdesiateho piateho výročia, ďalšie nájdete v nasledujúcom čísle novín.

Významným jubileom, ktorým sa bude niesť rok 2018, je 180. výročie Dychovej hudby ŽP. Naša dychovka oslavuje o dva roky skôr, ako železiane. Jej zrod sa spája s menom jedného z prvých organizátorov osvety na Slovensku, žijúcim v Hronci, farárom Tomášom Hromadom. Kúpil prvé dychové nástroje, ktoré slúžili na sólovú hru, za sprievodu organu, pri slávnostných omšiach. Následne zorganizoval s učiteľmi zbierku, kúpil dychové nástroje pre dvanásťčlennú  dychovú hudbu a v roku 1938 ju aj založil.

V nasledujúcich číslach Podbrezovana vám formou čitateľskej súťaže priblížime históriu našej dychovej hudby. Zapojením sa do súťaže, pozorným čítaním textov, sa opäť obohatíte o poznatky z našej histórie a zároveň získate šancu na výhru. Pravidlá sa dočítate v najbližšom vydaní.