Nástrahy, ktoré číhajú v horách počas letných mesiacov

 

V letných obdobiach nie sú búrky ničím nezvyčajným. Búrku a s ňou súvisiace blesky však nie je dobré podceňovať. Aj keď je výskyt priameho zásahu blesku do človeka zriedkavý, väčšinou končí tragicky. Existuje rad možností, ako sa chrániť pred bleskami a znížiť tak riziko úrazu. Ak človek pozná pravidlá, ako sa správať v prírode počas búrky, môže znížiť riziko ohrozenia až na minimum.

Prispôsobte sa predpovedi počasia

Ak sa v letnom období chcete vybrať na túru, dobré je brať do úvahy predpoveď počasia. Do vyšších horských polôh choďte radšej v dopoludňajších hodinách, vtedy je počasie stabilnejšie. Cez deň sa vzduch prehreje a riziko zmeny počasia (búrok) sa zvyšuje. Ak aj napriek zlej predpovedi idete na túru, vyberte si trasu bez prechodov cez hrebene a úseky zabezpečené reťazami, kde je riziko úrazu bleskom pravdepodobnejšie. Ak sa počasie začína výrazne meniť k horšiemu, najlepšie je hneď sa vrátiť. Je to väčšia výhra ako dosiahnuť vyšší bod a doplatiť na svoju neopatrnosť.

Ako sa chrániť pred bleskom

Ilustračné foto: pexels.comPri pobyte vo voľnej prírode je vhodné všímať si svoje okolie. A to predovšetkým formovanie mohutných búrkových mrakov, dusno a silnejúci vietor, vzdialené hrmenie a blýskanie. Vzdialenosť búrky od miesta pobytu je možno ľahko odhadnúť pomocou rýchlosti šírenia sa zvuku, z časového intervalu medzi zábleskom a následným zahrmením. Svetlo sa šíri rýchlosťou 300-tisíc kilometrov za sekundu, je 900-tisíc krát rýchlejšie než zvuk, ktorý sa šíri rýchlosťou 330 metrov za sekundu. Vzdialenosť búrky si ľahko zistíme. Keď zbadáme blesk, začneme počítať sekundy, pokiaľ nebudeme počuť hrom. Jedna sekunda predstavuje 330 metrov, tri sekundy predstavujú jeden kilometer. Hrom je počuť na vzdialenosť zhruba dvadsať kilometrov. Ak do tridsať sekúnd počuť hrmenie od záblesku, predstavuje to vzdialenosť búrky od nás zhruba desať kilometrov. Pri rozdiele do desať sekúnd je búrka už nebezpečne blízko, no i pri intervale od desať do dvadsať sekúnd je situácia už nebezpečná.

Keď sa blíži búrka

Už pri prvých príznakoch blížiacej sa búrky je potrebné prerušiť všetky a aktivity, obmedziť pohyb v terénoch, ako sú hrebene hôr, opustiť vodnú plochu, vyhľadať vhodný úkryt a v prípade väčšej skupiny sa rozptýliť v priestore (minimálne päť metrov od seba). Okrem toho je nutné opustiť voľné priestranstvo, na ktorom sme najvyšším bodom, vyhýbať sa osamelým stromom, vyhliadkovým vežiam a stĺpom nadzemného vedenia. Naopak, je potrebné v rýchlosti vyhľadať priehlbinu v otvorenom priestranstve alebo hustý les.

Povypínajte všetky vodivé predmety

Počas búrky je treba vypnúť rádiá, mobily, GPS prístroje a vložiť ich do stredu batohu. Do bezpečnej vzdialenosti by sa mali odložiť aj všetky elektricky vodivé predmety. Keď nás búrka zastihne v lese, vyhliadneme si menší strom a vo vzdialenosti od kmeňa zhruba dva metre, v podrepe s nohami pri sebe, prečkáme búrku. V prípade možnosti sa snažíme nohy odizolovať od zeme alebo mať so zemou čo najmenšiu plochu. Počas búrky sa treba vyhýbať chôdzi, jazde na motocykli a bicykli a podobne, plávaniu vo vode a používaniu dáždnika.

Čo robiť počas búrky v budove

Pokiaľ sú budovy vybavené ochranou pred bleskom a prepätím podľa najnovších technických poznatkov, nepredstavujú blesky v zásade žiadne nebezpečenstvo pre človeka, ani pre inštalované technické zariadenie. Počas búrky je vhodné vytiahnuť sieťové anténne a dátové vidlice zo zásuviek, hlavne drahých elektronických prístrojov (televízne prijímače, audio prístroje, počítače a podobne), nedotýkať sa kovových a vodovodných potrubí pri tečúcej vode. Počas búrky je veľmi nebezpečné zdržiavať sa v blízkosti zvodov bleskozvodov.

Búrka pri jazde automobilom

Automobil je podobne ako lietadlo, „prototypom“ Faradayovej klietky, ktorá poskytuje vnútornej posádke určitú ochranu pred zásahom blesku. Nemusí tomu byť tak vždy. Nebezpečenstvo jazdy v búrke môže byť aj nepriame, môže vás ohroziť spadnutý strom na ceste, oslnenie prudkým zábleskom výboja, ohlušenie hromu. Dôležité je dávať si pozor pri prejazde križovatkou alebo cez železničné priecestie, kedy môže byť signalizácia poškodená.

Prvá pomoc pri zásahu bleskom

Blesk je optický jav, ktorý sprevádza náhly výboj atmosférickej elektriny. Jeho dráhu nedokážeme odhadnúť. Človeku, ktorého zasiahol blesk, je potrebné čo najrýchlejšie poskytnúť prvú pomoc. Musíte sa však presvedčiť, že nebezpečenstvo pominulo, aby ste sa sami nevystavili riziku. V prípade, že je postihnutá osoba po zásahu pri vedomí, pravdepodobnosť, že prežije, je vysoká. A preto musíte zistiť stav základných životných funkcií, dýchanie a činnosť srdca. Ak človek nejaví známky života, okamžite privolajte pomoc a začnite s oživovaním. Následne ošetrite prípadné poranenia a popáleniny. Vykonajte protišokové opatrenia. Do príchodu záchranárov postihnutú osobu oživujte, resp. sledujte stav jej základných životných funkcií.